Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Oświadczenia pacjentów w dokumentacji medycznej.

data: wtorek, 10 maj 2011

W zwiazku z wątpliwościami na temat oświadczeń pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do:
1. uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych
2. uzyskiwania dokumentacji
ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia;
przedstawiamy pismo wyjaśniające Prezesa NIL Macieja Hamankiewicza

Szanowne Koleżanki i Koledzy Lekarze i Lekarze Dentyści

W związku z pojawiającymi się w ostatnich dniach wątpliwościami na temat dołączania do dokumentacji medycznej oświadczeń pacjentów wynikającymi z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz.1697) informuję, że według opublikowanego komunikatu Ministerstwa Zdrowia
http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m111111&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=26&ma=017217, regulacje zawarte w rozporządzeniu z 2010 r. obowiązują od 1 stycznia 2011 r. i mają zastosowanie do dokumentacji medycznej prowadzonej po tym dniu.
Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, przepis przejściowy dopuszcza prowadzenie dokumentacji w sposób określony w przepisach dotychczasowych przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Nie oznacza to jednak obowiązku dostosowania dokumentacji powstałej przed tym dniem do nowego rozporządzenia (np. jej przepisywania, czy uzupełniania), a jedynie umożliwia podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych przygotowanie (tam, gdzie zachodzi taka potrzeba) nowych druków, formularzy, pieczątek lub dostosowanie systemu elektronicznego, zgodnie z nowymi przepisami.
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art.30 ust.1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Według Zespołu Radców prawnych NIL, ustawa nie zobowiązała pacjentów do składania oświadczeń lecz jedynie nadała im takie uprawnienie, tak więc w dokumentacji medycznej znajdzie się tylko oświadczenie, które dobrowolnie zostało złożone. Wymaganie od pacjenta, by je złożył nie znajduje żadnego uzasadnienia, a tym samym wymaganie od lekarza by takie oświadczenie wymuszał również nie znajduje podstaw w omawianej ustawie. Należy przy tym zważyć, że tak istotne oświadczenie woli, jakim jest zgoda na leczenie, może być zgodnie z art.17 ust.4 ustawy wyrażone ustnie bądź w formie zgody dorozumianej.
Przepis wynikający z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania oznacza wyłącznie obowiązek dołączenia do dokumentacji medycznej tylko oświadczeń pacjenta złożonych przez niego dobrowolnie.

Maciej Hamankiewicz, 8 kwietnia 2011

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski