Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ŚLĄSCY LEKARZE POSTULUJĄ OGÓLNOPOLSKĄ DEBATĘ POŚWIĘCONĄ POSTĘPUJĄCEJ DEHUMANIZACJI MEDYCYNY

data: poniedziałek, 25 marzec 2019

23 marca 2019 r. w Studiu Koncertowym im. Jerzego Haralda Polskiego Radia Katowice odbyła się konferencja „Dehumanizacja medycyny – postscriptum”. Sympozjum było kontynuacją konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Śląskiej Izbie Lekarskiej w 2015 r. Zarówno podczas wykładów, jak i panelu dyskusyjnego przedstawiono  problem  dehumanizacji w szerokim aspekcie życia społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem medycyny.  

W konferencji wzięli udział przedstawiciele Patronów Honorowych: w imieniu Arcybiskupa Wiktora Skworca, Metropolity Katowickiego  –  ks. Łukasz Stawarz, Duszpasterz Służby Zdrowia, w imieniu Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara –  Marcin Pachota, Główny Specjalista w Biurze Pełnomocnika Terenowego RPO w Katowicach, dr Barbara Kopczyńska  –  Prezes Oddziału Śląskiego KSLP.

Zaproszenie przyjęli również: dr Ryszard Mońdziel, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku, wraz z dr Mariolą Mońdziel; Tomasz Zjawiony  – prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Józef Zawadzki  –  radny Miasta Katowice, Anna Janik  –  Przewodnicząca OIPiP w Katowicach i Przewodnicząca Śląskiego Forum Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego oraz Piotr Klima reprezentujący Śląską Izbę Aptekarską w Katowicach i Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polskich.

 

 

 

 

 

Jak wielokrotnie podkreślał dr Jacek Kozakiewicz: „Dehumanizacja to proces, który zagraża zarówno lekarzom, jak i pacjentom. To prymat pieniądza, potop biurokracji, z którą, póki co, bezskutecznie walczymy, patologia języka poprzez wprowadzanie nowych, bezosobowych i bezdusznych terminów. Chory staje się świadczeniobiorcą, a lekarz świadczeniodawcą, a leczenie usługą. Dehumanizacja to odzieranie medycyny z jej humanistycznych aspektów!” 

Kontynuacja tego tematu, z udziałem m.in. tych samych wykładowców, miała na celu ukazanie problemu z perspektywy minionych czterech lat, co się zmieniło przez te lata i w jakim stopniu zjawisko dehumanizacji medycyny  zagraża współczesnej medycynie, przede wszystkim, pacjentom, także lekarzom oraz innym pracownikom medycznym. Prestiż medycyny, będący dorobkiem wielu pokoleń,  zależy w ogromnej mierze od uwzględnienia wszystkich humanistycznych jej aspektów. 

Podczas konferencji poruszony został problem „Finansjalizacji polskiej ochrony zdrowia w kontekście relacji lekarz - pacjent  (dr n. med. Marcin Jabłoński, adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie), o problemach komunikacji „By słowo było (po)mocą –  o wybranych aspektach komunikacji medycznej” mówiła dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk (dr hab. n. hum. Danuta Krzyżyk, adiunkt w Katedrze Dydaktyki Języka  i Literatury Polskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach), natomiast zagadnienie „Społeczne skutki postępu  w medycynie” omówił ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, prof. UŚ, adiunkt w Katedrze Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej  na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach).

W drugiej części konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem: prof. dr hab. n. med. Jana Duławy (Kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych oraz   Kliniki i Oddziału Chorób Wewnętrznych i Metabolicznych SUM, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach), ks. dr Witolda Kani (Adiunkt w Zakładzie Filozofii Chrześcijańskiej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, autor kilkunastu artykułów naukowych), dr n. med. Elżbiety Kortyczko (Prezes Zarządu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich),  dr n. med. Jacka Kozakiewicza (wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Warszawie) oraz  prof. dr hab. n.med. Jarosława Markowskiego (Przewodniczący Komisji ds. Etyki  Lekarskiej ORL w Katowicach). Moderatorem była  red. Anna Sojka z Polskiego Radia Katowice. Panel zakończyła dyskusja z uczestnikami. 

 Podczas konferencji miał miejsce Jubileusz 25.lecia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, podczas którego wręczono medale „Zasłużony dla Katolickiego Stowarzyszenia  Lekarzy polskich”. Wśród Laureatów znaleźli się: 

dr Tadeusz  Beszta-Borowski 

Józef  Błaszczeć 

dr Piotr  Garbocz 

dr Anna Gręziak 

ks. Józef Jachimczak 

dr Maria  Jakubiak 

dr Janus Jakubowski 

dr Cezary  Jurko 

dr Marzena Koszańska

dr Piotr Kotlarczyk 

dr Jacek Kozakiewicz 

prof. Wanda Półtawska 

dr Iwona Rawicka  

dr Ryszard Rudziński 

dr Stanisław Selwa  

dr Wanda Terlecka

Z okazji Jubileuszu Towarzystwo Lekarskie Warszawskie (Towarzystwo działające od 1820 r.) uhonorowało KSLP prestiżowym Medalem „Ludziom i Ojczyźnie” za szerzenie szczytnych ideałów. Medal z rąk prof. dr hab. med. Jerzego Jurkiewicza prezesa Towarzystwa odebrała dr n. med. Elżbieta Kortyczko prezes zarządu głównego KSLP. 

Po konferencji grupa lekarzy z KSLP wraz z dr. J. Kozakiewiczem udała się pod pomnik Hippokratesa, który usytuowany jest na Skwerze jego imienia, nieopodal siedziby ŚIL. Sprzyjała pogoda, nie brakowało pamiątkowych zdjęć.

Organizatorami konferencji „Dehumanizacja medycyny – postscriptum” byli:  Śląska Izba Lekarska, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich i Polskie Radio Katowice SA.

Patronatu Honorowego udzielili: Minister Zdrowia Łukasz Szumowski, Arcybiskup Wiktor Skworc Metropolita Katowicki, Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa, Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomiej Ł. Chmielowiec i Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.  

Wydarzenie objęli patronatem medialnym: Radio Katowice, Rynek Zdrowia, Gość Niedzielny, Radio eM, Gazeta Lekarska, Pro Medico, TVP Katowice.

 

Zachęcamy do obejrzenia relacji z konferencji:

Część I

Część II

 

 

 

KBF