Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

XXXIX OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

data: sobota, 30 marzec 2019

29 marca 2019 roku Delegaci na Okręgowy Zjazd Lekarzy spotkali się w Śląskiej Izbie Lekarskiej, by podsumować pierwszy rok VIII kadencji i wyznaczyć kierunki działania na przyszłość.

Tadeusz Urban tak podsumował pierwszy rok pełnienia funkcji prezesa ŚIL:
Moim celem na czteroletnią kadencję było sprawienie, aby ŚIL stała się bardziej pomocna, przydatna i przyjazna lekarzom i lekarzom dentystom, dlatego w pierwszym roku położyłem szczególny nacisk na kształcenie podyplomowe. Udało się przeorganizować pracę Ośrodka Kształcenia Podyplomowego, wkrótce wystartuje platforma e-learningowa, którą będziemy sukcesywnie poszerzać o nowe e-szkolenia. Szczególnie zależy mi na wspieraniu i aktywizacji młodych lekarzy, także integracji środowiska lekarskiego. Nie odcinam się od tego, co udało się do tej pory pozytywnego dokonać, wręcz przeciwnie – kontynuuję wiele rozpoczętych w ubiegłych latach inicjatyw i pomysłów. Funkcjonowanie ŚIL pod moim przewodnictwem ocenią Koledzy i Koleżanki, a ja ze swojej strony mogę podsumować, że to był dobry rok dla ŚIL.”
 

 

Prezes przedstawił także plany na kolejny rok, a wśród nich jest przewidziany kompleksowy remont Domu Lekarza, przejmowanie dalszych elementów kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, ponadto definitywne uregulowanie sytuacji prawnej parkingu przed ŚIL.

(Prezentacja Zjazdowa Prezesa ORL w Katowicach Tadeusza Urbana dostępna jest dla lekarzy i lekarzy dentystów po zalogowaniu na platformę e-learningową ŚIL: www.izba-lekarska.org.pl/kursy )

Ważnym punktem zjazdu było wręczenie prof. Marianowi Zembali najwyższego wyróżnienia Śląskiej Izby Lekarskiej - „Wawrzynu Lekarskiego” - przyznawanego za wybitne osiągnięcia. „ Popierajmy śląską medycynę, bo ona na to naprawdę zasługuje, a wielkie nazwiska, które w latach ubiegłych otrzymały ten laur, są tego najlepszym świadectwem. Z pokorą przyjmuję to wyróżnienie.” - powiedział odbierając statuetkę prof. Zembala. Wspomniał także o pracach nad powstaniem nowego zawodu – asystent lekarza. W USA, Holandii czy Szwajcarii taki zawód już istnieje. Asystent, zdaniem profesora, mógłby wyraźnie pomóc pracującym lekarzom, szczególnie w specjalnościach zabiegowych, ale nie tylko - lekarze mogliby więcej czasu poświęcić pacjentom.

 


Profesor wspomniał również o cyklu spotkań „Pokochaj i popieraj śląską medycynę”, które prowadzone są w województwie śląskim. To rozmowy z młodzieżą, mające pokazać siłę śląskiej medycyny:  „Bądźmy wszyscy ambasadorami śląskiej medycyny. Ten cykl jest po to, by najlepsi uczniowie szkół średnich wybierali śląską medycynę, rozwijali swoje talenty, studiowali i pracowali na Śląsku.”

Podczas Okręgowego Zjazdu Lekarzy „Złotym Odznaczeniem Zasłużony dla lekarzy Pro Medico” został uhonorowany Prezes ORL w Katowicach dr Tadeusz Urban. O to wyróżnienie w tajemnicy przed samym wyróżnionym wnioskowali Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego dr Adam Dyrda i Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach dr Stefan Kopocz.

Uroczyście otwarto, po ponad 9 miesiącach przerwy, restaurację w Domu Lekarza. Usługi gastronomiczne będą w niej świadczone nie przez firmę zewnętrzną, ale przez pracowników reaktywowanej decyzją ORL w Katowicach spółki ŚIL „Dom Lekarza”. Restauracja będzie obsługiwała spotkania, kursy, szkolenia i konferencje odbywające się w budynku izby, a także indywidualnych klientów.  Już od 2 kwietnia br. zapraszamy na obiady do nowej-starej restauracji. 

 


 

Zebrani w Katowicach lekarze i lekarze dentyści uchwalili, między innymi, budżet na 2019 rok i zmiany dotyczące zasad gospodarki finansowej ŚIL. Przyjęli sprawozdania z działalności w 2018 roku: Okręgowej Komisji Wyborczej, Okręgowej Rady Lekarskiej, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Okręgowego Sądu Lekarskiego. Delegaci uchwalili również absolutorium dla Okręgowej Rady Lekarskiej.  

Podczas zjazdu zaapelowano do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany rozporządzenia dotyczącego kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia. Podjęto również apel do Okręgowej Rady Lekarskiej o rozpoczęcie działań w celu poprawy i obrony wizerunku lekarzy i lekarzy dentystów w mediach oraz zwrócono się do komisji finansowej w sprawie rozeznania możliwości sfinansowania w ramach składki członkowskiej podstawowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów.

Relacja w mediach dotycząca uhonorowania prof. Mariana Zembali Wyróżnieniem „Wawrzyn Lekarski”:

TVP Katowice  

TVS

Radio Katowice  

Gazeta Wyborcza

Gość Niedzielny

medexpress.pl

katowice.naszemiasto.pl 

Rynek Zdrowia 

Dziennik Zachodni

Katowice24info

 

Poniżej link do galerii zdjęć wykonanych podczas Zjazdu: 

Zdjęcia - XXXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy

 

AVDC