Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

List od Posła na Sejm Wojciecha Szaramy

data: piątek, 13 maj 2011
Szanowny Pan

Jacek Kozakiewicz

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach
 
Serdecznie dziękuję za nadesłany do mojego Biura Poselskiego Apel XXX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach. Podzielam zawarte w nim uwagi i obawy o stan bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Zgadzam się z postawiona diagnozą, iż mieszkańcy i pracownicy ochrony zdrowia województwa śląskiego są w ostatnim okresie szczególnie poszkodowani przez prowadzoną politykę władz. 
Troska o zapewnienie właściwego poziomu świadczeń zdrowotnych oraz pracy pracowników medycznych była wielokrotnie podnoszona zarówno przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości jak i przeze mnie osobiście. Tylko w ostatniej kadencji Sejmu RP interpelowałem w Ministerstwie Zdrowia między innymi w sprawach projektu ustawy o szczególnych uprawnieniach pracowników zakładów opieki zdrowotnej, przepisów zrównujących wymiar czasu pracy pracowników zakładów opieki zdrowotnej, propozycji zmian w projekcie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zgłoszonych przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych czy w sprawie pakietu zmian proponowanych przez Ministerstwo Zdrowia. W dniu 22 kwietnia po lekturze otrzymanych od Przewodniczącej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych apeli XXVI Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych na ręce Pani Minister Ewy Kopacz wystosowałem interpelację poselską w sprawie planów wydłużenia wieku emerytalnego oraz ustalenia minimalnego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych, której treść przesyłam w załączeniu.

 

Otrzymany Apel przekażę Przewodniczącemu Klubu Parlamentarnego PiS Panu Mariuszowi Błaszczakowi z prośbą o zainteresowanie nim wszystkim posłów naszego Klubu i wykorzystaniem go w pracach na rzecz poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców naszego kraju.
 
Z poważaniem
Wojciech Szarama
Poseł na Sejm RP 

Załączniki