Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KASY FISKALNE – OBOWIĄZKI DLA LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

data: wtorek, 28 maj 2019

Przypominamy, że 1 maja 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2019 r. poz. 816). Rozporządzenie wprowadza kilka obowiązków dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą w formie praktyk zawodowych lub jako podmioty lecznicze i jednocześnie ewidencjonujących sprzedaż usług z użyciem kas fiskalnych:

I. obowiązek informacyjny

Lekarze i lekarze dentyści, którzy w ramach prowadzonej przez siebie działalności leczniczej korzystają z kas fiskalnych, a ich obsługę zapewnia im inna osoba (np. rejestratorka, asystentka), zgodnie z §58 rozporządzenia mają obowiązek przekazania tym osobom informacji o zasadach prowadzenia ewidencji sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej i wystawiania paragonu fiskalnego. Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 (kliknij i pobierz) do rozporządzenia. Jednocześnie, lekarze i lekarze dentyści winni odebrać od ww. osób oświadczenia. Wzór oświadczeń również wynika z powołanego rozporządzenia.

W stosunku do osób, które obsługiwały kasę fiskalną przed 1 maja 2019 r. – obowiązek informacyjny należy dopełnić do 31 maja 2019 r. W przypadku zatrudniania lub nawiązania współpracy z taką osobą po 1 maja 2019 r. – obowiązek informacyjny należy dopełnić każdorazowo przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Informację o zasadach ewidencji oraz oświadczenie należy sporządzić w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla podatnika – lekarza/lekarza dentysty i dla osoby obsługującej/ mającej obsługiwać kasę fiskalną.

II. obowiązek dostosowanie oznaczeń literowych kasy do stawek podatku

Ponadto, w myśl §59 rozporządzenia, podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. na dzień 1 maja 2019 r.)  może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od A do G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Wskazać bowiem należy, że rozporządzenie Ministra Finansów z 2019 r. w postanowieniu §6 ust. 1 pkt. 5 wprowadziło nowe zasady przypisywania stawek podatku do oznaczeń literowych. Zgodnie z nimi podatnicy przypisują oznaczenia literowe od A do G do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze A - jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze B - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze C - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze D - jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze E - jest przypisane zwolnienie od podatku, 

f) literze F i G  są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy. 

Jednocześnie, podatnik ma obowiązek przedstawienia, na żądanie organu podatkowego, przypisanie odpowiednich oznaczeń literowych do danej stawki podatku lub zwolnienia od podatku.

Przypomnieć należy, że poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363) umożliwiało podatnikom stosowanie oznaczenia literowego od A do G do przyporządkowania stawki podatku do nazw towarów i usług, przy czym:

a) literze A była przyporządkowana stawka podstawowa podatku, 

b) literom od A do G  odpowiadały pozostałe stawki podatku stosowane na poszczególne towary i usługi oraz zwolnienie od podatku.

Podatnik przyporządkowywał dowolną wolną literę, z wyjątkiem litery A, wartości 0% (tzw. zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy; przyporządkowanie odpowiedniej litery dla tego rodzaju sprzedaży odnotowuje serwisant w książce kasy.


Katarzyna Różycka

radca prawny

Zespół Radców Prawnych ŚIL