Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

"Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!"

data: piątek, 18 październik 2019

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt.: "Wzrasta liczba nowotworów skóry - zbadaj się!", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: V Wsparcie dla obszaru zdrowia; Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2014-2020. Wartość projektu: 1 341 215,90 zł. Dofinansowanie projektu z UE: 1 341 215,90 zł.

Celem programu profilaktycznego jest zwiększenie świadomości na temat zapobiegania nowotworom skóry i metod samobadania znamion. Zgodnie z Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej służyć mają wypracowaniu rozwiązań skoncentrowanych na zapobieganiu chorobom, które są główną przyczyną dezaktywacji zawodowej, w tym mi.in. nowotworom.

Badaniem objęci będą pacjenci zamieszkujący województwa: dolnośląskie, śląskie oraz opolskie:
1. będący osobami aktywnymi zawodowo, tj. osoby w wieku 15-64 lata lub starsze pod warunkiem, że są nadal aktywne zawodowo;
2. osoby dorosłe w wieku 50-64 będące w grupie podwyższonego ryzyka, objęci badaniami przesiewowymi w celu wczesnego wykrycia choroby;
Dodatkowo, w przypadku jasnych zaleceń lekarza związanych z występowania niepokojących znamion bądź czynników ryzyka zachorowania, wsparcie będą mogły otrzymać osoby w wieku 15-49 lat oraz po 65 r. ż, gdy są nadal aktywne zawodowo.

Realizacja projektu wpłynie na:
- zwiększenie skuteczności rozpoznawania nowotworów skóry na wczesnym etapie rozwoju choroby przez przeszkolony personel medyczny;
- podniesienie kwalifikacji (wiedzy i umiejętności) personelu medycznego (w szczególności lekarzy POZ) w zakresie diagnostyki
i wykrywania nowotworów skóry;
- wzrost edukacji grupy docelowej w zakresie reguły ABCDE – Freidmana i Rigela;
- zwiększenie dostępności do wiedzy i edukacji w zakresie czynników ryzyka nowotworów skóry poprzez organizacje edukacyjnych kampanii i wydarzeń masowych;
- wzrost wiedzy i wypracowanie nawyków samoobserwacji zmian na skórze, również z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (aplikacji, programów komputerowych);
- zmniejszenie liczby zachorowań na nowotwory skóry;
- opracowanie danych epidemiologicznych zapadalności rocznej na nowotwory skóry w Polsce.

W ramach projektu zorganizowane zostaną 4 konferencje dla personelu medycznego z zakresów tematycznych:
- epidemiologia nowotworów skóry;
- nowotwory skóry: kryteria rozpoznania;
- fotoprotekcja – fakty i mity;
- nowotwory skóry - etiologia, rozpoznawanie i leczenie;
- czerniak – wczesna diagnoza ratuje życie.
- dermatoskop w gabinecie lekarza rodzinnego.

 

 

Szczegółowe informacje znajdują się TUTAJ