Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

ADMINISTRATOR SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

data: wtorek, 05 listopad 2019

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi w zakresie Administratora systemów informatycznych. Do składania ofert zapraszamy osoby fizyczne lub podmioty prowadzące działalność gospodarczą (umowa cywilno-prawną, umowa o pracę lub outsourcing.)

 

Zakres obowiązków:

 • administracja siecią LAN, WLAN, WAN
 • administracja serwerowymi systemami komputerowymi
 • administracja systemami i aplikacjami wspomagającymi pracę systemów serwerowych
 • zarządzanie sprzętem serwerowym oraz urządzeniami zapewniającymi ciągłość pracy
 • opracowywanie i nadzorowanie nowych projektów sieciowych wraz z przygotowaniem dokumentacji
 • monitorowanie pracy urządzeń sieciowych
 • diagnostyka problemów, usuwanie awarii i usterek
 • współpraca przy przygotowaniu, wdrażaniu oraz respektowaniu przez pracowników dokumentacji ochrony danych osobowych
 • współpraca przy przeprowadzaniu okresowych sprawdzeń,
 • współpraca podczas przeprowadzania procesu analizy ryzyka
 • nadzór nad naprawą oraz likwidacją urządzeń komputerowych.
 • kontrola przeglądu i konserwacji systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
 • zabezpieczenie systemów służących do przetwarzania danych osobowych przed działaniem oprogramowania złośliwego
 • dostosowanie systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
  do wymogów RODO
 • zabezpieczenie pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • ochrona przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci publicznej

Wymagania:

 • praktyczna znajomości systemów operacyjnych Microsoft Windows Server, Linux
 • praktyczna znajomości technologii sieciowych TCP/IP, LAN/WLAN/WAN/VPN
 • praktyczna znajomość protokołów sieci LAN, WLAN,
 • praktyczna znajomość protokołów routingu,
 • praktyczna znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem systemów operacyjnych i sieci teleinformatycznych,
 • praktyczna znajomość/umiejętność obsługi routerów, przełączników, firewalli, firm Cisco, Juniper, Fortinet, Aruba
 • praktyczna znajomość zagadnień QoS,
 • praktyczna znajomość zagadnień monitoringu infrastruktury sieciowej,
 • praktyczna znajomość technologii i okablowania Ethernet (UTP i Fiber Optic) oraz zasad tworzenia połączeń w szafach krosowniczych,
 • wykształcenie inżynierskie informatyczne lub kierunki pokrewne
 • pięcioletnie doświadczenie jako administrator sieci LAN, WAN 
 • kilkuletnie doświadczenie jako administrator systemów firewall i VPN
 • wiedza z zakresu sieci bezprzewodowych i telefonii IP
 • umiejętność tworzenia skryptów oraz diagnostyki problemów sieciowych
 • dyspozycyjności, samodzielności, kreatywności
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

 

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom w niniejszym ZAPYTANIU OFERTOWYM oraz została uznana za najkorzystniejszą

 

Ofertę należy złożyć w Śląskiej Izbie Lekarskiej w Katowicach ul. Grażyńskiego 49a, w budynku siedziby Zamawiającego  nie później niż do 30.11.2019. z napisem lub tytułem: OFERTA NA: Pełnienie funkcji Administratora systemów informatycznych.

 

Zamawiający może odstąpić od postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podawania przyczyn.