Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

INFORMACJA DLA LEKARZY

data: środa, 11 grudzień 2019

Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zamierza podpisać umowę o wykonywanie czynności lekarza sądowego z lekarzami o specjalności:
-chirurgia (2 osoby)
-choroby wewnętrzne (6 osób)
-ortopedia i traumatologia (2 osoby)


Zainteresowanych lekarzy prosimy o wysłanie zgłoszenia (CV) na adres sekretariat@izba-lekarska.org.pl do 31 grudnia 2020 roku. 

Lekarzem sądowym może zostać lekarz, który spełnia następujące warunki:

- ma prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych;

- nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- ma nieposzlakowaną opinię;

- uzyskał rekomendację okręgowej rady lekarskiej;

- ma tytuł specjalisty lub specjalizację I lub II stopnia. 

Lekarzem sądowym nie może zostać lekarz, wobec którego jest prowadzone postępowanie:

- o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

- związane z niedostatecznym przygotowaniem zawodowym;

- w przedmiocie niezdolności do wykonywania zawodu ze względu na stan zdrowia.