Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Recepty i prawa pacjenta.

data: środa, 01 czerwiec 2011

Na ręce Prezesa ORL wpłynęło pismo Rzecznika Praw Pacjenta o możliwości łamania prawa przez lekarzy. Wydanie opinii przez Rzecznika było następstwem interwencji Prezesa Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dotyczącej realizacji recept na leki i wyroby medyczne refundowane przez NFZ. Zastępca Rzecznika Praw Pacjenta Pani Izabela Jakubczak-Rak sugeruje rozważenie przeprowadzenia szkolenia w celu zapobieżenia popełnianiu błędów w wypisywaniu recept przez lekarzy. Niezgodne z przepisami wypisywanie recept może skutkować odmową ich realizacji co będzie naruszeniem praw pacjenta.

Z analizy dostępnych wyroków sądów w procesach, w których stroną pozwaną był NFZ wynika, że błędy popełniane przez lekarzy ograniczyły się przede wszystkim do pomijania numeru oddziału NFZ na recepcie, numeru PESEL pacjenta na recepcie lub wypisania recept na nieaktualnych drukach. Prezydium ORL apeluje do lekarzy o ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów regulujących wypisywanie recept na leki i wyroby medyczne refundowane. Uchronimy naszych pacjentów przed dodatkowymi kłopotami , zadbamy o własny interes, a także przyczynimy się do poprawy jakości pracy farmaceutów. Obowiązujące przepisy w w/w zakresie dostępne są na stronie internetowej ŚIL , zawierającej także wiele niezbędnych informacji potrzebnych dla wykonywania naszego zawodu.

 

Jacek Kozakiewicz