Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

NFZ - wnioski pokontrolne

data: czwartek, 17 czerwiec 2010

Komisja stomatologiczna opracowała wnioski po kontrolach NFZ w gabinetach stomatologicznych.

 

          NFZ-DOKUMENTACJA MEDYCZNA          
                          
  W związku z licznymi kontrolami przeprowadzanymi przez NFZ w gabinetach stomatologicznych oraz wieloma nieprawidłowościami wykazywanymi przez kontrolujących w prowadzeniu dokumentacji medycznej przez lekarzy dentystów, chcieliśmy zapoznać Państwa z kilkoma aspektami ww. sprawy.  Należy położyć nacisk na dokładne prowadzenie karty historii choroby pacjenta:   
           
1) dokładnie wypełniamy diagram uzębienia z opisem stanu błony śluzowej, przyzębia i higieny jamy ustnej na wizycie wstępnej oraz każdej wizycie kontrolnej, z zaznaczeniem występujących nieprawidłowości w postaci ubytków, złogów kamienia nazębnego, stanu szkliwa, zaburzeń ortodontycznych  i innych;
 
 2) zwracamy uwagę na opisanie współistniejących chorób ogólnych i przyjmowanych leków;                            
                                 
 3) dokładnie zaznaczamy powierzchnie leczonych zachowawczo zębów, posiłkując się opisem wykonanego świadczenia oraz kodem z „koszyka” świadczeń gwarantowanych ( np. „wypełnienie rozległego ubytku na 2 powierzchniach-23.15040” );    
                           
 4) wyszczególniamy rodzaj zastosowanego w trakcie leczenia materiału podkładowego, tymczasowego i do wypełnień końcowych ( np. coltosol,amalgamat );          
                                                              
 5) zwracamy uwagę na gwarancję na wykonaną usługę, w razie konieczności powtórnego wypełnienia danej powierzchni zęba lub leczenia re-endodontycznego opisujemy przyczynę powtórzenia świadczenia ( np. próchnica wtórna, wykruszenie materiału );         
      
 6) przy ekstrakcji zębów opisujemy rodzaj użytego znieczulenia oraz fakt usunięcia zęba poprzez dłutowanie wewnątrzzębodołowe ( nie tylko sam kod świadczenia );            
                                             
 7) przy leczeniu endodontycznym przysługującym dzieciom i młodzieży do lat 18 ( świadczenia o kodzie 23.13080/23.13090 ) nie stosujemy procedur pośrednich ( dewitalizacja, ekstyrpacja, czasowe wypełnienie kanału ), ponieważ wszystkie etapy pośrednie są zawarte zbiorczo w ww. procedurach;                                        
 
8) wprowadzając świadczenie-„leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej”-wpisujemy rozpoznanie, opis umiejscowienia zmian i podjętego leczenia.      
      
 Wszystkie powyższe punkty nie wyczerpują złożoności problemu, jakim jest prawidłowe prowadzenie karty historii choroby oraz czasu jaki należy wygospodarować na jej prowadzenie. Jednak mając na uwadze wysokie kary finansowe nakładane przez NFZ, zwrot nienależnie sprawozdanych środków finansowych oraz napięcie towarzyszące wizycie organów kontrolnych przedstawiamy powyższe uwagi, jednocześnie licząc na spostrzeżenia i dyskusję z Państwa strony.
 
 
Adam Jurczak