Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Odszedł dr med Józef Hornowski

data: wtorek, 14 czerwiec 2011
  
Szanowne Koleżanki i Koledzy                                  
                                                                                                                 
Z ogromnym żalem pragnę przekazać informację o śmierci śp. Doktora Medycyny Józefa Hornowskiego, wspaniałego lekarza i społecznika, człowieka wielkiego serca ,wiernego ideałom patrioty   i żołnierza. 
 Józef Hornowski urodził się 19 listopada 1916 roku w Kutaisi w Gruzji jako syn dyplomowanego inżyniera Michała Hornowskiego i nauczycielki Marii z Niwińskich. Do odrodzonej Polski przyjechał w 1923 roku i po dwóch latach w Modlinie zamieszkał w Toruniu gdzie ukończył Państwowe Gimnazjum Humanistyczne im Mikołaja Kopernika zdając maturę w 1935 roku. W tym tez roku został przyjęty po zdaniu egzaminów wstępnych na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego gdzie do wybuchu wojny ukończył 4 lata studiów. W czasie wojny do powstania był zatrudniony jako Kurator Sanitarny kończąc równocześnie  studia lekarskie na Tajnym Uniwersytecie Lekarskim w 1943 roku. Staże szpitalne odbył w czasie okupacji a od 1943 roku pracował w II Klinice Chorób Wewnętrznych jako asystent Prof. Witolda Orłowskiego szkoląc również studentów na tajnym nauczaniu na uniwersytecie i Szkole im.Zaorskiego. Po wybuchu powstania i po przebyciu obozu przejściowego pracował w szpitalu RGO we Włochach. W roku 1945 został zmobilizowany do Wojska Polskiego gdzie pracował jako epidemiolog. W 1947 roku po demobilizacji uzyskał specjalizacje z chorób wewnętrznych a następnie obronił prace doktorską i jako lekarz wojskowy zorganizował od podstaw Oddział Wewnętrzny Wojskowego Szpitala Zakaźnego w Otwocku a następnie został przeniesiony do powstającego Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej kierując praca naukową i medyczną i dydaktyczna uzyskując również specjalizację z medycyny lotniczej. W 1975 roku został przeniesiony w stan spoczynku i pracował jako emeryt w Międzyzakładowej Przychodni Leczniczej przy ulicy Mazowieckiej. Od 1972 roku aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Lekarskim piastując między innymi przez dwie kadencje funkcje sekretarza Zarządu Głównego oraz członka komisji rewizyjnej. Niestrudzony orędownik Domu Lekarza Seniora pełniący funkcję sekretarza Budowy Domu Lekarza PTL. Od powstania Solidarności aktywnie uczestniczył w reaktywacji izb lekarskich i w I kadencji pełnił funkcję Przew2odniczącego Okręgowej komisji Rewizyjnej OIL w Warszawie oraz był wybrany delegatem na okręgowy i krajowy zjazd lekarzy. Samorząd izby warszawskiej decyzją VI Okręgowego Zjazdu Lekarzy nadał dr Józefowi Hornowskiemu godność Delegata Honorowego. Był obecny na wszystkich zjazdach, okręgowych radach, prezydiach niezwykle skrupulatnie je opisując zapełniając łamy naszego biuletynu Puls za co został uhonorowany Złotym Piórem. Jego notatki mogą być najcenniejszą biblioteką i kroniką ostatnich dziesięcioleci medycyny. Od 1992 roku z ramienia izby lekarskiej opiekował się Domem Lekarza Seniora zabiegając o jak najwyższy poziom opieki; ale przede wszystkim dając mieszkańcom swoje ciepło dzieląc się doświadczeniem ,mądrością życiową i stałą obecnością odznaczony został wielokrotnie wysokimi medalami państwowymi, wojskowymi i środowiskowymi ale nie ma takiego wyróżnienia  które mogło by oddać Jego dobro i miłość drugiego człowieka. Odszedł na „wieczny lekarski dyżur” rano 13 czerwca spędzając ostatnie lata w Domu Lekarza Seniora przy ulicy Wołoskiej. Jak nikt inny pokazał swoim życiem jak można służyć innym i dać dowód miłości , wiary  i etosu zawodu lekarza. Dziękuję Bogu za możliwość wieloletniej współpracy z śp. Dr Józefem Hornowskim; za Jego nieocenione rady , niezwykły takt i konsekwencję. Żegnaj Mistrzu i Nauczycielu , Wspaniały Kolego i wierzę że „tylko odszedłeś , nie umarłeś”;
 
 
 
Krzysztof Makuch