Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Poparcie ŚIL dla Izby Diagnostów Laboratoryjnych

data: środa, 23 czerwiec 2010

Okręgowa Izba Lekarska w Katowicach w swym stanowisku z dnia 23.06.2010 z niepokojem odbiera informacje o nieprzestrzeganiu prawa przez  niektóre laboratoriach i  popiera dążenia Izby Diagnostów Laboratoryjnych do zapewnienia wysokiej jakości wykonywanych badań diagnostycznych.

 

STANOWISKO
 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 23.06.2010
 
 
 
 
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach z niepokojem odbiera od przedstawicieli samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych z województwa śląskiego informacje o braku respektowania przez niektóre medyczne laboratoria diagnostyczne postanowień ustawy o diagnostyce laboratoryjnej z dnia 26.07.2001 oraz rozporządzeń Ministerstwa Zdrowia.
Rzetelne wyniki badań laboratoryjnych mają istotne znaczenie w rozpoznawaniu, leczeniu oraz monitorowaniu stanu zdrowia, co skutkuje m.in. krótszym czasem hospitalizacji pacjenta, a w konsekwencji prawidłowym wydatkowaniem środków uzyskanych z NFZ na świadczenia medyczne.
Okręgowa Rada Lekarska uważa, że o decyzji wyboru przez zakłady opieki zdrowotnej świadczeniodawców z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej powinno decydować nie tylko kryterium cenowe, ale w głównej mierze przystosowanie do realizacji usług zgodnie z ustawą o diagnostyce laboratoryjnej oraz resortowymi rozporządzeniami, zarówno pod względem właściwego przygotowania kadry jak i wyposażenia w sprzęt gwarantujący uzyskiwanie rzetelnych wyników.
 

dodał

Rafał Kiełkowski