Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Apel ŚIL do zarządzających ZOZ-ami w sprawie kształcenia lekarzy

data: środa, 23 czerwiec 2010
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach zwraca się do Dyrektorów i kierowników wszystkich jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego o umożliwienie lekarzom realizacji programu specjalizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

APEL
 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
 
 
 
Okręgowa Rada Lekarska zwraca się do kierowników wszystkich jednostek posiadających uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego zatrudniających lekarzy specjalizujących się zarówno na etacie szpitalnym, jak i w trybie rezydenckim o zapewnienie optymalnych warunków do właściwej realizacji programu specjalizacji.
Okręgowa Rada Lekarska apeluje także do dyrektorów jednostek zatrudniających lekarzy specjalizujących się poza jednostką macierzystą (w innych uprawnionych ośrodkach wpisanych na listę Ministra Zdrowia), korzystających z oddelegowań i zwolnień od obowiązku świadczenia pracy u swojego pracodawcy, o umożliwienie lekarzom realizacji programu specjalizacji zgodnie z ustalonym harmonogramem.
Zdobywanie wiedzy, doskonalenie umiejętności zawodowych jest powinnością każdego lekarza. Lekarze chętnie podejmują te wyzwania, jednakże bardzo często natrafiają na trudności, także w uzyskiwaniu zwolnień z pracy na czas odbywania obowiązkowych kursów i szkoleń objętych programem specjalizacji.
Stworzenie specjalizującym się lekarzom odpowiednich warunków do realizacji planów zawodowych jest niezmiernie ważne wobec prognoz, z których jasno wynika, że w najbliższej przyszłości w wielu specjalizacjach wystąpią tzw. „luki pokoleniowe”.
Doskonalenie zawodowe i ciągłe pogłębianie wiedzy jest obowiązkiem wszystkich lekarzy, także tych, którzy posiadają już specjalizację.
Ustawa o zawodzie lekarza w art. 18 pkt. 1 jednoznacznie zobowiązuje lekarzy i lekarzy dentystów do podnoszenia kwalifikacji, potwierdzonego punktami edukacyjnymi.
Dlatego apelujemy do dyrektorów jednostek ochrony zdrowia zatrudniających lekarzy i lekarzy dentystów o umożliwienie Im uczestnictwa w kursach, sympozjach, szkoleniach będących ważnym elementem kształcenia.
 
Okręgowa Rada Lekarska zwraca się również z prośbą o szczególne docenianie Koleżanek i Kolegów kierowników specjalizacji, którzy podjęli się trudnego i odpowiedzialnego zadania, bez jakichkolwiek gratyfikacji.
 
 
Prezes ŚIL wystosował listy z informacją o apelu do wojewody ślaskiego i marszałka województwa śląskiego.
 
 
Szanowny Pan
Zygmunt Łukaszczyk
Wojewoda Śląski
 
Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach w dniu 23 czerwca br. wystosowała apel  do kierowników wszystkich jednostek zatrudniających lekarzy, w tym także wpisanych na listę Ministra Zdrowia posiadających uprawnienia do prowadzenia specjalizacji.
Mając na uwadze znaczenie kształcenia podyplomowego w zawodzie lekarza  w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa śląskiego, uprzejmie proszę Pana Wojewodę o przekazanie tego apelu kierownikom jednostek wpisanych w rejestrze Wojewody.
Jednocześnie proszę o udzielenie wsparcia dla inicjatywy Okręgowej Rady Lekarskiej.
 
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
 Jacek Kozakiewicz
 
 
 
 
Szanowny Pan
Dr Bogusław Śmigielski
Marszałek Województwa Śląskiego
 
 Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach w dniu 23 czerwca br. wystosowała apel  do kierowników wszystkich jednostek zatrudniających lekarzy, w tym także wpisanych na listę Ministra Zdrowia posiadających uprawnienia do prowadzenia specjalizacji.
Mając na uwadze znaczenie kształcenia podyplomowego w zawodzie lekarza   w zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańcom województwa śląskiego, uprzejmie proszę Pana Marszałka o przekazanie tego apelu kierownikom jednostek,   dla których samorząd województwa jest organem założycielskim.
Jednocześnie proszę o udzielenie wsparcia dla inicjatywy Okręgowej Rady Lekarskiej.
 
Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej
 Jacek Kozakiewicz
 
 
 
 
dodał
Rafał Kiełkowski