Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Konferencja prasowa

data: poniedziałek, 14 listopad 2011

Śląskie środowisko medyczne, w trosce o chorych z naszego regionu
i godziwe warunki ich leczenia; 16 października zorganizowało konferencję prasową pod hasłem:
„NIE  dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska” 
poświęconą bieżącym problemom ochrony zdrowia w naszym regionie.


Celem konferencji było przedstawienie trudnej sytuacji, jaka panuje w ochronie zdrowia w naszym województwie. Szczególny nacisk został położony na dwa bardzo istotne problemy, a mianowicie niesprawiedliwy podział środków z funduszu zapasowego NFZ oraz wątpliwości, jakie budzi wchodząca od 1 stycznia 2012 roku ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, zwana powszechnie ustawą refundacyjną. Tematy te wzbudziły żywe zainteresowanie mediów licznie przybyłych na spotkanie.

 

Uczestnicy konferencji:

 
1. dr n. ekon.  Mariola Bartusek - przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
2. dr farm. Stanisław Piechula - prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach
3. dr n. med. Jacek Kozakiewicz - prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
4. dr Maciej Niwiński - przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL
5. dr n. med. Józef Kurek - dyrektor SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Jaworznie
6. dr n. med. Jerzy Rdes – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A., NZOZ Szpitala
im. B. Hagera w Tarnowskich Górach

 

 

 

Podsumowanie

 

 
Według zarządzenia prezesa NFZ, województwo śląskie otrzyma w 2012 roku blisko 35 razy mniej pieniędzy na leczenie chorych niż Mazowsze. Mowa o tzw. środkach z rezerwy NFZ, z których blisko 540 milionów trafi do województwa mazowieckiego i jedynie 15 milionów na Śląsk.

Dla województwa mazowieckiego, gdzie liczba osób ubezpieczonych jest o  14,3 %  wyższa  niż  w woj. śląskim,  na 2012 rok zaplanowano obecnie o 22,5 %  więcej środków finansowych niż dla naszego regionu. 
 
Śląski oddział NFZ prowadzi najwięcej w Polsce spraw sądowych dotyczących niezapłaconych nadwykonań [dane 2010 r.]. Dodajmy, że jednocześnie kwota roszczeń jest najwyższa w kraju i stanowi 1/5 ogólnej sumy roszczeń przeciw NFZ.
 
Od paru lat wysokość składki kapitacyjnej na Śląsku, czyli kwoty przypadającej z budżetu NFZ na leczenie jednego pacjenta, istotnie odbiega od najwyższej w kraju.
 
Polska pozostaje w niechlubnej czołówce unijnych krajów, gdzie na zdrowie wydaje się najmniej pieniędzy.
 
Zwiększenie składki zdrowotnej to wciąż niezrealizowana zapowiedź: w 2011 roku miała osiągnąć poziom 13 procent, a w rzeczywistości od 2007 roku pozostaje na tym samym poziomie: 9  procent.

 

Zaczyna brakować specjalistów. Blisko 1,5 tysiąca lekarzy ze Śląska odebrało zaświadczenia uprawniające o pracy w Unii Europejskiej. W tym samym czasie do rejestru ŚIL wpisano 34 cudzoziemców.

 

Bez istotnych i zdecydowanych zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia sytuacja będzie się nadal pogarszała, potęgując trudności w dostępie do świadczeń medycznych, co stworzy poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów w naszym regionie.
 
 
 

 

„NIE - dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska”
 
 
Przedstawienie trudnej sytuacji panującej w ochronie zdrowia w naszym województwie było celem jaki przyświecał konferencji prasowej pod tytułem „NIE dla dyskryminacji pacjentów ze Śląska” zorganizowanej 16 listopada przez Śląską Izbę Lekarską.
 
 
Gośćmi spotkania, którego rolę gospodarza pełnił dr Jacek Kozakiewicz prezes ORL w Katowicach, byli przedstawiciele śląskiego środowiska medycznego. Przy jednym stole zasiedli dr Mariola Bartusek – przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach, Stanisław Piechula – prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach, Maciej Niwiński – przewodniczący Zarządu Regionu Śląskiego OZZL, Józef Kurek – dyrektor SP ZOZ Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego w Jaworznie oraz Jerzy Rdes – zastępca dyrektora ds. lecznictwa Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A., NZOZ Szpitala im. B. Hagera w Tarnowskich Górach.
Spotkanie zostało poświęcone dwóm bardzo istotnym problemom z jakimi w przyszłym roku borykać się będą przedstawiciele zawodów medycznych, dyrektorzy placówek ochrony zdrowia i przede wszystkim pacjenci. Mowa tu o planach budżetu Śląskiego Oddziału NFZ, a zwłaszcza kontrowersyjnej decyzji podziału blisko 600 mln zł. z tzw. funduszu zapasowego. W jej wyniku Śląsk otrzymał zaledwie 15 mln zł, gdy Mazowszu przypadło w udziale ponad pół miliarda zł. Dysproporcję miedzy wysokością środków przeznaczanych na leczenie jednego pacjenta w zależności od miejsca zamieszkania obrazują słowa prezesa Kozakiewicza:
Dla województwa mazowieckiego, gdzie liczba osób ubezpieczonych jest o 14,3 % wyższa niż w woj. śląskim, na 2012 rok zaplanowano obecnie o 22,5 % więcej środków finansowych niż dla naszego regionu.
W podobnym duchu wypowiedziała się obecna na konferencji Halina Cierpiał – przewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”, która zauważyła, że kwoty dodatkowe przyznane z funduszu zapasowego dla Mazowsza i Śląska podzielone na liczbę mieszkańców tych województw dają stosunek 105 zł do 3,40 zł dodatkowych środków na leczenie, z korzyścią dla Oddziału Mazowieckiego NFZ.
Dr Mariola Bartusek z OIPiP odniosła się z kolei do problemu braku informacji odnośnie podmiotów, z którymi prezes NFZ konsultował swoją decyzję i czy w ogóle były przeprowadzone w sprawie sposobu podziału środków jakiekolwiek konsultacje ze środowiskami medycznymi.
Zaproszeni na konferencję dyrektorzy, dr Józef Kurek kierujący placówką publiczną i dr Jerzy Rdes ze szpitala będącego spółką, w swoich wypowiedziach kładli nacisk na sposób kontraktowania świadczeń przez NFZ. Jest on, ich zdaniem, bardzo utrudniony i skomplikowany z uwagi na zmieniające się jak w kalejdoskopie przepisy oraz wprowadzanie przez Fundusz licznych zarządzeń przewidujących zbyt mało czasu na realizację ich zapisów, a także na morze papierkowej pracy, która jest przez nie generowana.
Po trzydniowym pobycie pacjenta na oddziale pozostaje dokumentacja licząca ponad trzydzieści stron, na które ktoś musiał poświęcić swój czas, aby je zapisać, a które teraz trzeba będzie przechowywać zgodnie z prawem przez 20 lat. Zwiększa to wydatki ze szpitalnego budżetu, bo potrzeba wielu sekretarek medycznych i statystyków, a magazynowanie historii chorób również wiele kosztuje – mówił dyrektor Józef Kurek.
Dyrektor Jerzy Rdes podzielił się natomiast doświadczeniami szpitala funkcjonującego jako placówka niepubliczna od blisko 1,5 roku.
Samo przekształcenie, wobec pogłębiających się niedoborów finansowych, przy stale zmieniającym się otoczeniu prawnym nie rozwiązuje problemów a wręcz przeciwnie powiększa je za sprawą „kagańca” - Kodeksu spółek handlowych – zauważył dyrektor.
Szef Śląskiego OZZL dr Niwiński podkreślał wartość wspólnego spotkania wszystkich środowisk medycznych. Zaznaczył, że wszystkie organizacje zrzeszające pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia naszego województwa, a także przedstawiciele władz publicznych mają obowiązek stanąć w obronie interesów śląskich pacjentów i podjąć wszelkie możliwe działania celem zmiany tej sytuacji.
Drugą wzbudzającą wiele emocji kwestią poruszoną na konferencji była sprawa wchodzącej w życie od 1 stycznia 2012 tzw. ustawy refundacyjnej, której zapisy budzą wiele wątpliwości w środowisku medycznym i stawiają przed pacjentami realne zagrożenia. Wejście ustawy w życie spowoduje, że od nowego roku trudno im będzie uzyskać i zrealizować recepty na leki refundowane. Szeroko przedstawił ten problem prezes Stanisław Piechula apelując:
Chory powinien być w aptece pacjentem, a nie świstkiem papieru, na którym farmaceuta wyszukuje ewentualnych uchybień w obawie przed NFZ-em, który wykorzysta je do odebrania aptece pieniędzy za wydane leki.
Konferencja wzbudziła bardzo duże zainteresowanie mediów, nie tylko lokalnych – przedstawiciele radia, prasy i kilku stacji telewizyjnych z uwagą rejestrowali merytoryczne wypowiedzi uczestników konferencji
dotyczące przyczyn tak wielkiej determinacji śląskich środowisk medycznych. Prezes Jacek Kozakiewicz w trakcie konferencji kilkakrotnie podkreślał znaczenie faktu, że wszyscy razem, pielęgniarki, farmaceuci i lekarze, ramię w ramię, pomimo częstych różnic w poglądach, mówią w tych sprawach jednym głosem:
Bez istotnych i zdecydowanych zmian w systemie finansowania ochrony zdrowia  sytuacja będzie się nadal pogarszała, potęgując trudności w dostępie do świadczeń medycznych, co stworzy poważne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów w naszym regionie. – stanowczo podkreślał prezes ORL.
W konferencji, jako obserwatorzy uczestniczyli również poseł Piotr Chmielowski oraz wiceprezes ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali prywatnych Krzysztof Macha.
 
Anna Zadora-Świderek
 

Załączniki