Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komunikat w sprawie wejścia w życie "ustawy refundacyjnej"

data: środa, 28 grudzień 2011

W reakcji na ukazanie się rozporządzenia w sprawie recept lekarskich oraz publikację listy leków refundowanych, 28 grudnia br. zwołano nadzwyczajne posiedzenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z udziałem przedstawicieli Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej, Oddziału Śląskiego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy oraz Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego – PZ.

Wejście w życie od 1 stycznia 2012 roku ustawy refundacyjnej postawi środowisko lekarskie w obliczu odpowiedzialności cywilnej a nawet karnej, za uchybienia w wykonywaniu obowiązków, do których realizacji lekarze nie zostali wyposażeni w odpowiednie narzędzia. Na zakres tej odpowiedzialności nie wpływa ani opublikowane 23 grudnia 2011 roku rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, ani też komunikaty Prezesa NFZ, które nie mogą zmienić powszechnie obowiązujących przepisów ustawy.

 

Sprzeciw środowiska lekarskiego i aptekarskiego budzi również sposób opublikowania rozporządzenia w sprawie recept lekarskich i listy leków refundowanych. Ministerstwo Zdrowia uczyniło to zaledwie na cztery dni robocze przed terminem ich obowiązywania, nie pozwalając tym samym nie tylko na ich rzeczową analizę, ale nawet na właściwe rozpowszechnienie ich zapisów wśród osób najbardziej zainteresowanych czyli lekarzy, aptekarzy, a przede wszystkim pacjentów, którzy najboleśniej odczują skutki wprowadzonych zmian.

To pacjenci, jako najważniejsze ogniwo systemu ochrony zdrowia, którzy powinni być przecież jego zasadniczym podmiotem, poniosą największe konsekwencje dalszego nadmiernego obciążenia lekarzy biurokratycznymi obowiązkami. Zwiększanie liczby koniecznych do wypełnienia druków, więcej informacji do wypisania na recepcie, analiza zmienianych co dwa miesiące wykazów leków refundowanych, sprawią że czas jaki lekarze będą mogli poświęcić na badanie, rozmowę z pacjentem i postawienie diagnozy, czyli to co stanowi sedno ich zawodu, jeszcze bardziej się skróci.

Wobec zaistniałych okoliczności i braku podjęcia ze strony władz państwowych partnerskiego dialogu ze środowiskiem lekarskim i aptekarskim, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach podjęła uchwałę, w której apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o pilne podjęcie działań wskazujących lekarzom i lekarzom dentystom sposób postępowania. Jednocześnie do czasu wyznaczenia przez Naczelną Radę Lekarską nowych wytycznych Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach uznaje za uzasadnione dokonywanie na receptach adnotacji „refundacja do decyzji NFZ”.


Jacek Kozakiewicz                                                             Piotr Brukiewicz

Prezes                                                                               Prezes

Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej

w Katowicach                                                                     w Katowicach
 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

 

Załączniki