Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Rekomendacje w sprawie postępowania po 1 stycznia przy wypisywaniu recept refundowanych.

data: poniedziałek, 02 styczeń 2012

W dniu 30 grudnia 2011 r. w Warszawie odbyło się – z inicjatywy ZK OZZL - wspólne posiedzenie   następujących reprezentatywnych organizacji lekarskich:
1.    Ogólnopolskiego  Związku Zawodowego Lekarzy ,
2.    Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie
3.    Polskiej Federacji  Pracodawców Ochrony Zdrowia ,
4.    Środowiska lekarzy skupionych wokół portalu internetowego Konsylium24 
Wyżej wymienione organizacje  reprezentują praktycznie 100 % lekarzy, bo OZZL reprezentuje lekarzy zatrudnionych w ZOZ-ach na podstawie umowy o pracę i kontraktów, Porozumienie Zielonogórskie skupia (głównie) lekarzy POZ, Federacja Pracodawców Ochrony Zdrowia – reprezentuje (głównie) Ambulatoryjną Specjalistyczną Opiekę Zdrowotną, a wokół portalu Konsylium 24 skupionych jest ok. 30 tys. lekarzy praktycznie wszystkich specjalności. 
Celem spotkania przedstawicieli  w/w organizacji było ustalenie wspólnych rekomendacji i szczegółowej  instrukcji postępowania dla wszystkich lekarzy w Polsce wypisujących recepty na leki refundowane -  w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. tzw. Ustawy Refundacyjnej z 12 maja 2011 roku oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept z 23 grudnia 2011r.
Rekomendacje te są następujące: 

1.    Lekarze w całej Polsce działając w interesie pacjentów i broniąc się przed represyjnym prawem nie będą od dnia 1 stycznia 2012 r. – przepisując recepty na leki refundowane -  orzekać ani o prawie pacjenta do refundacji, ani o stopniu tej refundacji . W przeciwnym przypadku zmuszaliby chorych do niezwykle długiego oczekiwania na wypisanie każdej recepty, co skutkowałoby pozbawieniem znacznej części pacjentów jakiejkolwiek pomocy lekarskiej.  
2.    Lekarze w całej Polsce będą wypisywać recepty z adnotacją lub z pieczątką: REFUNDACJA LEKU DO DECYZJI NFZ i bez zaznaczania jakichkolwiek innych danych dotyczących refundacji (nr Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dodatkowych uprawnień,  stopnia refundacji leku)
3.    Lekarze w dokumentacji lekarskiej zamieszczą informację: "brak możliwości weryfikacji uprawnień pacjenta do leków refundowanych"; 
4.    Na prośbę pacjenta  lekarze  będą wystawiać zaświadczenie o chorobie (przewlekłej) i ew. stopniu jej zaawansowania – aby chory mógł otrzymać lek z niższą odpłatnością przysługującą w chorobach przewlekłych.
5.    Lekarze nie będą pobierać od chorych żadnych oświadczeń o ich domniemanym ubezpieczeniu lub prawie do refundacji ponieważ – do końca – nie ma pewności czy  takie oświadczenie jest wiarygodne (pacjent może nie wiedzieć, że np. jego pracodawca  nie opłacił aktualnej składki na NFZ).

Należy dodać, że także większość okręgowych izb lekarskich – wbrew stanowisku NRL z dnia 16 grudnia br – popiera działania przedstawione powyżej,  czego wyrazem są uchwały lub stanowiska przyjęte przez odpowiednie organy tych izb.

Lekarze zwracają się z gorącym apelem do wszystkich polskich pacjentów o masowe poparcie powyższych  działań, które są podejmowane również w ich interesie.  Organizacje biorące udział w spotkaniu 30 grudnia br. zwróciły się też wspólnie do premiera Donalda Tuska z prośbą o osobiste zajęcie się sprawą nowych przepisów o wypisywaniu recept na leki refundowane  i o pilne spotkanie w tej sprawie. Treść listu jest dostępna na stronie OZZL .        

W imieniu ZK OZZL 

Krzysztof Bukiel – Przewodniczący Zarządu