Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL

data: poniedziałek, 16 styczeń 2012
KOMUNIKAT PREZESA ORL 
dnia 16 stycznia 2012 roku
 
Z zadowoleniem informuję, że przyjęta przez Sejm RP w dniu 13 stycznia br. nowelizacja ustawy refundacyjnej realizuje istotne postulaty środowiska lekarskiego w zakresie bezpieczeństwa dla wykonywania zawodu lekarza, w tym wykreślenie ustępów 8 i 9 art. 48.
 
Serdecznie dziękuję wszystkim Koleżankom i Kolegom, w tym także organizacjom i stowarzyszeniom lekarskim za udzielane wsparcie i solidarną postawę, dzięki której odnieśliśmy wspólny sukces w walce o usunięcie dyskryminujących lekarzy i lekarzy dentystów zapisów prawa.
 
 
 
 
 
 
 
Naszym docelowym postulatem jest zwolnienie lekarza z obowiązku odnotowywania stopnia refundacji leku, a także rezygnacja z wprowadzenia do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zapisów, które narzucałyby lekarzom i lekarzom dentystom obowiązki biurokratyczne, dotychczas tam nie występujące.
 
 
Informuję Koleżanki i Kolegów, że w dniu 13 stycznia br. w związku z uchwaleniem przez Sejm RP nowelizacji ustawy refundacyjnej Naczelna Rada Lekarska ustaliła rekomendacje dla lekarzy i lekarzy dentystów dotyczące zasad wypisywania recept (stanowisko NRL w załączniku do komunikatu). Rekomendacje te omówiłem w dniu 16 stycznia br. podczas spotkania z Piotrem Brukiewiczem, prezesem Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Prezes RŚIA odniósł się z uznaniem do wyżej wymienionych rekomendacji wskazując, że pozwolą one na niezakłóconą realizację recept lekarskich, a chorym na dostęp do najtańszych odpowiedników substancji zapisanych przez lekarzy i lekarzy dentystów.
 
W związku z powyższym w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach i w porozumieniu z prezesem RŚIA, rekomenduję następujący sposób wypisywania recept lekarskich:
1. Posługiwanie się międzynarodowymi nazwami leków na wszystkich typach recept.
2. Stosowanie pozostałych adnotacji wg poniższych wskazań
a) Recepty starego typu pozyskiwane przez lekarzy we własnym zakresie (obowiązują do 30 czerwca br.)
- w polu oznaczonym oddział NFZ wpisujemy identyfikator właściwego oddziału NFZ (postępujemy podobnie jak w ubiegłym roku)
- w polu oznaczonym uprawnienia wpisujemy podobnie jak w ubiegłym roku właściwy kod uprawnień pacjenta (IW, IB, ZK, PO, AZ, NB), jeżeli pacjent nie ma dodatkowych uprawnień wpisujemy „X”,
- w polu oznaczonym choroby przewlekłe wpisujemy „X”,
- w przypadku leków przepisywanych w chorobach wymienionych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, posiadających różne stopnie odpłatności (wykaz leków refundowanych w wersji pełnej i skróconej załącznik do komunikatu) obok międzynarodowej nazwy leków wpisujemy właściwe oznaczenie odpłatności znajdujące się w wykazie,
- w przypadku innych leków (nie wymienionych w/w obwieszczeniu) nie oznaczamy odpłatności.
UWAGI DODATKOWE
- na jednej recepcie można wypisać do pięciu leków gotowych albo jeden lek recepturowy w ilości jednej porcji! - tzw. ilości ryczałtowe leku nie uległy zmianie,
- leki psychotropowe i środki odurzające wypisujemy jak dotychczas, czyli po jednym preparacie na recepcie z podaniem słownie łącznej ilości środka psychotropowego lub środka odurzającego, podając także sposób dawkowania. (przy wypisywaniu recept na leki tego typu obowiązują dodatkowo odrębne przepisy).

b) Recepty starego typu drukowane z użyciem elektronicznej karty ubezpieczenia

Postępujemy analogicznie, jak wyżej.

c) Recepty – wzór wg rozporządzenia MZ z 23 grudnia 2011 roku

- w polu oznaczonym oddział NFZ wpisujemy identyfikator właściwego oddziału NFZ, (postępujemy podobnie jak w ubiegłym roku)

-  w polu oznaczonym uprawnienia wpisujemy podobnie jak w ubiegłym roku właściwy kod uprawnień pacjenta (IW, IB, ZK, PO, AZ, NB) jeżeli pacjent nie ma dodatkowych uprawnień wpisujemy „X”,

- w przypadku leków przepisywanych w chorobach wymienionych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia, posiadających różne stopnie odpłatności (wykaz leków refundowanych w wersji pełnej i skróconej załącznik do komunikatu) obok międzynarodowej nazwy leków wpisujemy właściwe oznaczenie odpłatności znajdujące się w wykazie,

- w przypadku innych leków (nie wymienionych w/w obwieszczeniu) nie oznaczamy odpłatności.

UWAGA
Środkowa część recepty tego typu (oznaczona skrótem Rp) zawiera podział na pięć pozycji poziomych i dwie kolumny:
 - w pierwszej kolumnie wypisujemy nazwy leków, a w drugiej odpłatność, jedynie wobec leków wymienionych w w/w obwieszczeniu Ministra Zdrowia.
WAŻNE (dotyczy wszystkich ordynowanych leków)
Pragnę podkreślić, że nieuwzględnienie w zakresie nowelizacji zmiany zapisu art. 6 ust. 1. pkt 1 lit.a czyli uzależnienie refundacji leków od zarejestrowanych dla niego wskazań i przeznaczeń, a nie od aktualnego stanu wiedzy medycznej, oznacza brak refundacji leków dla wielu pacjentów a zwłaszcza dzieci i kobiet ciężarnych. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, a także zalecenia towarzystw naukowych, zapisy Kodeksu Etyki Lekarskiej, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta, w ślad za Naczelną Radą Lekarską przypominam, że obowiązkiem lekarza i lekarza dentysty jest ordynowanie leków zgodnie z aktualnymi wskazaniami wiedzy medycznej.
Kierując się należną troską o chorych, dla zapewnienia ciągłości w realizacji świadczeń uzyskałem od prezesa RŚIA zapewnienie, że do końca bieżącego tygodnia w województwie śląskim realizowane będą, z uwzględnieniem należnej refundacji recepty, które zostały oznaczone pieczątką „refundacja leku do decyzji NFZ”, (z powodu wcześniejszego ich wystawienia lub braku możliwości zapoznania się lekarzy z aktualnymi rekomendacjami).
W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji polecamy skorzystanie z opracowań zawartych na stronie Śląskiej Izby Aptekarskiej:
 

 

 

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy:
 
 
 
Jacek Kozakiewicz
Prezes  Okręgowej Rady Lekarskiej
w Katowicach

 

 

dodał Przemysław Skiba

Załączniki