Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

NEKROLOG

data: wtorek, 14 luty 2012
Z głębokim żalem i wielkim smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego Kolegi
śp.
dr n. med. Andrzeja Stańkowskiego
oddanego dla  samorządu lekarskiego, wieloletniego Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, delegata na okręgowe zjazdy lekarzy, członka Okręgowej Komisji Wyborczej i Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego. 
Wyróżnionego Złotą Odznaką „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”.

Odszedł wybitny Lekarz, Mistrz i Nauczyciel, a przede wszystkim Wspaniały Człowiek, 
nasz Drogi Przyjaciel i nieoceniony Współpracownik

Rodzinie i Najbliższym składam najgłębsze wyrazy współczucia
 
 
Jacek Kozakiewicz 
Prezes  Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach 
 
Wspomnienie
dr n. med. Andrzej Stańkowski

Studia na Wydziale Lekarskim ŚAM ukończył w 1975 r. i rozpoczął pracę nauczyciela akademickiego, którą kontynuował do 1995 r. Stopień naukowy dr n. med. uzyskał w 1983 r. W Śląskiej Akademii Medycznej pełnił funkcję adiunkta i zastępcy kierownika III Kliniki Chirurgii Ogólnej w Bytomiu. W 1995 r. objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im dr. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Dodatkowo (w latach 1983-2000) był ordynatorem Oddziału Chirurgii Szpitala Aresztu Śledczego w Bytomiu. Przez  25 lat  był konsultantem ds. chirurgii ogólnej i traumatologii Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich. Autor i współautor 105 publikacji, w tym skryptu z zakresu chirurgii urazowej. Twórca nowatorskich prac z zakresu laparoskopii, replantacji kończyn oraz zastosowania lasera w chirurgii. W tarnogórskim szpitalu stworzył ośrodek endoskopii diagnostycznej i zabiegowej przewodu pokarmowego oraz pododdział chemioterapii. 
Pod jego kierownictwem specjalizację uzyskało 12 lekarzy. 
Zaangażowany w działalności samorządu lekarskiego. Delegat na OZL – IV - VI kadencji
Z-ca OROZ - IV - VI kadencji .Członek Okręgowej Komisji Wyborczej – IV - V kadencji ,
wieloletni aktywny członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego.
Był też biegłym sądowym, prowadził wykłady z zakresu opiniowania sądowo-lekarskiego: „Badanie podejrzanych, oskarżonych i osób pozbawionych wolności” w ramach kursu specjalizacyjnego „Zdrowie Publiczne” organizowanego przez ŚIL.
Wyróżniony Złotą Odznaką „Zasłużony dla lekarzy Pro Medico”.