Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

RECEPTY - ZMIANA WARUNKÓW UMOWY Z NFZ - AKCJA WYSYŁANIA WNIOSKÓW

data: poniedziałek, 16 kwiecień 2012

Szanowni Koledzy
Zwracamy się do PT Kolegów związanych z NFZ umową o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Działając zgodnie z Uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 1/12/VI z dn. 10 lutego 2012 r. oraz zgodnie z Apelem nr 4 XXXI Okręgowego Zjazdu Lekarzy ŚIL z dn. 31 marca 2012 r.  przesyłamy wzór wniosku o zmianę warunków umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do wykorzystania zgodnie postanowieniami ww. Uchwały i Apelu. Spodziewamy się solidarnego działania lekarzy, które jest niezbędne dla usunięcia z umów i innych przepisów niesłusznych, według naszej opinii, kar. Wnioski można przesłać bezpośrednio do Oddziału Śląskiego NFZ lub wypełnione przesłać na adres Biura Śląskiej Izby Lekarskiej. W przypadku, kiedy wniosek zostanie wysłany indywidualnie do NFZ, prosimy o poinformowanie o tym Biura najlepiej drogą elektroniczną.

Pozostajemy z wyrazami szacunku
W imieniu Prezydium ORL
Andrzej Postek
sekretarz.

WNIOSEK