Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KONTROLE Z NFZ BĘDĄ ZAPOWIADANE!

data: niedziela, 29 kwiecień 2012

Efektem spotkania, które odbyło się 11 kwietnia w siedzibie Śląskiej Izby Lekarskiej jest zmiana stanowiska Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w sprawie kontroli świadczeniodawców.  Od dnia 1 maja planowe kontrole będą przeprowadzane po uprzednim zawiadomieniu zgodnie z komunikatem nr 88/2012.

Komunikat nr 88/2012 dla świadczeniodawców
w sprawie informowania o przeprowadzeniu kontroli planowej

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że od dnia 1 maja 2012 r. każdy świadczeniodawca, u którego będzie przeprowadzana kontrola planowa, zostanie poinformowany o terminie jej realizacji trzy dni przed jej rozpoczęciem. Informacja ta zostanie przekazana faksem oraz listownie. Powyższe rozwiązanie ma na celu umożliwienie przygotowania się świadczeniodawcy do kontroli, a tym samym stworzenie zespołowi kontrolującemu optymalnych warunków do przeprowadzenia postępowania kontrolnego.


KOMUNIKAT-SPOTKANIE Z DYREKTOREM ŚOW NFZ
data: czwartek, 19 kwiecień 2012

11 kwietnia 2012 r. z inicjatywy prezesa Śląskiej Izby Lekarskiej odbyło się w siedzibie ŚIL spotkanie z Dyrektorem Śląskiego OW NFZ  dr  Zygmuntem Klosą. Śląską Izbę Lekarską reprezentowali: Prezes Jacek Kozakiewicz, v-ce prezes Halina Borgiel-Marek, członek prezydium ORL  Rafał Kiełkowski. W spotkaniu uczestniczył także mec Michał Kozik z Zespołu  Radców Prawnych ŚIL.
 
Głównym tematem spotkania był problemy wynikające z kontroli świadczeniodawców prowadzonych przez NFZ, a w szczególności termin zawiadomienia o kontroli, cel i zakres kontroli, wnioski pokontrolne.

Omówiono także sprawę komentarza do procedur medycznych, problemy związane z reorganizacją  WSS nr 1 w Tychach,  a także  utrzymujący się od co najmniej kilku lat niekorzystny dla Śląska rozdział  środków finansowych dokonywany przez centralę NFZ.
 
Przygotowano wstępne porozumienie w sprawie kontroli, które wymaga jeszcze uzgodnień  Dyrektora  ŚOW  NFZ  w centrali NFZ , co nastąpi w najbliższym okresie ( do końca kwietnia br. ) .


dodał

Rafał Kiełkowski