Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KONFERENCJA PRASOWA "NIE DLA DYSKRYMINACJI PACJENTÓW I LEKARZY-ODSŁONA DRUGA"

data: środa, 16 maj 2012

Przedstawiciele śląskiego środowiska medycznego oraz ogólnopolskich stowarzyszeń pacjenckich 16 maja br. wzięli udział w konferencji prasowej, zorganizowanej przez Śląską Izbę Lekarską w trosce o chorych i godziwe warunki pracy lekarzy z naszego regionu.
Konferencja prasowa „NIE  dla dyskryminacji pacjentów i lekarzy – odsłona druga” poświęcona została bieżącym problemom ochrony zdrowia w województwie śląskim.
Wydarzenie to było kontynuacją działań podjętych przez Śląską Izbę Lekarską w listopadzie ubiegłego roku, gdy na podobnej konferencji zostały przedstawione informacje dotyczące trudnej sytuacji, jaka panuje w ochronie zdrowia w naszym województwie oraz o niesprawiedliwym podziale środków z budżetu zapasowego NFZ.
Celem dzisiejszej konferencji było przedstawienie wspólnego głosu lekarzy i pacjentów na temat permanentnego niedofinansowania ochrony zdrowia, warunków leczenia i refundacji leków, a także kontrowersji dotyczących umów proponowanych przez NFZ indywidualnym lekarzom i zapisów istniejących w umowach ze świadczeniodawcami.
Tematy te wzbudziły żywe zainteresowanie przybyłych na spotkanie mediów.

Uczestnicy konferencji:
1. dr Piotr Brukiewicz - prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Katowicach
2. dr Jacek Kozakiewicz - prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
3. Stanisław Maćkowiak – przewodniczący Federacji Pacjentów Polskich
4. dr Danuta Miłkowska - Mendrek – wiceprzewodnicząca Regionu Śląskiego OZZL
5. Piotr Piotrowski – inicjator Akcji Społecznej – 1czerwca.pl
6. dr Jacek Przybyło – prezes Stowarzyszenia Lekarzy Praktyków
7. dr Mariusz K. Wójtowicz – prezes Związku Zawodowego Pracodawców Ochrony Zdrowia Województwa Śląskiego „Porozumienie Zielonogórskie”

Podsumowanie

Nowe umowy proponowane przez NFZ indywidualnym lekarzom upoważniające ich do wystawiania recept refundowanych nie uwzględniają postulatów drugiej strony, czyli środowiska lekarskiego. 
Wzór umowy upoważniającej do wystawiania recept został przygotowany jednostronnie przez Prezesa NFZ, wbrew ustaleniom poczynionym w trakcie spotkania: Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ oraz Prezesa NRL w dniu 26 października 2011 r., na którym ustalono, iż NFZ wraz z Ministrem Zdrowia i Naczelną Radą Lekarską opracuje wspólnie i w porozumieniu wzór tej umowy.
Ponadto, w trakcie spotkania w dniu 4 stycznia 2012 r. w Ministerstwie Zdrowia m.in. zespołu Naczelnej Rady Lekarskiej, Prezesa NFZ oraz Ministra Zdrowia ustalono, iż zostanie podjęta inicjatywa w zakresie definicji zwrotu „nieudokumentowanych względów medycznych”, co jednak nie nastąpiło. Pomimo tego, zwrot został wykorzystany w umowie upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane do określenia przesłanki nałożenia obowiązku uiszczenia kwoty nienależnej refundacji.

•    Grudzień 2011 – walka o usunięcie z ustawy refundacyjnej art. 48 ust. 8 (dotyczącego kar nakładanych na lekarzy)
•    Styczeń 2012 – nowelizacja ustawy refundacyjnej. Parlament wykreśla sporny artykuł
•    Kwiecień/Maj 2012 – treść wykreślonego przez Parlament artykułu zostaje nadal w umowach: NFZ  - świadczeniodawcy, a także zostaje umieszczona w nowych umowach proponowanych indywidualnym lekarzom od 1 lipca 2012.

Pominięcie głosu samorządu i wprowadzenie w §9 ust. 1 pkt. 1 umowy upoważniającej do wystawiania recept refundowanych obowiązku uiszczenia kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji w sytuacjach analogicznych do tych, które pierwotnie ujęte zostały w  uchylonym przepisie art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej, narusza ustalone dotychczas zasady, a ponadto zdaje się całkowicie pomijać wolę Parlamentu, który tego rodzaju restrykcje usunął z tekstu ustawy.

Źle funkcjonujący system opieki zdrowotnej zawsze najbardziej odbija się na pacjentach, którym w przypadku niepodpisania przez lekarzy umów przygotowanych przez NFZ, grożą poważne utrudnienia w realizacji ich konstytucyjnych praw w dostępie do bezpłatnej opieki medycznej i refundacji leków.
Lekarze indywidualni i świadczeniodawcy złożyli w ŚOW NFZ około 1000 wniosków
o zmianę warunków umów na udzielanie świadczeń i umów dot. wystawiania recept na leki refundowane.


Lekarz nie naraża się na żadne kary ze strony Funduszu tylko w przypadku,
gdy wypisuje recepty ze 100% odpłatnością dla pacjenta.

Jak wynika z danych ŚOW NFZ w I kwartale br. zaobserwowano wyraźny spadek wydatków ze strony Funduszu na leki refundowane, w porównaniu
do I kwartału 2011 roku.

Według danych przekazanych ŚIL przez Śląską Izbę Aptekarską, a sporządzonych
w oparciu o informacje pochodzące od firmy Kamsoft, obrót w obszarze leków refundowanych w Polsce spadł o 22%, a w lekach pełnopłatnych wzrósł o 10%.
Powodem takiego stanu rzeczy są z pewnością m.in. obawy lekarzy związane
z wysokimi karami w przypadku błędnego wypisania recepty. Kary te do 9 lutego br. były zapisane w ustawie refundacyjnej i nadal są obecne w umowach ze świadczeniodawcami, a teraz NFZ zaplanował ich wprowadzenie również do umów zawieranych z indywidualnymi lekarzami.
Obawy lekarzy przed karami potęguje wprowadzenie w tym roku bardzo rewolucyjnego i skomplikowanego sposobu decydowania o refundacji (tylko wskazania wymienione w Charakterystyce Produktu Leczniczego, brak wskazań klinicznych).

Czego oczekujemy:

•    podjęcia działań zmierzających do ustalenia przez NFZ i Ministra Zdrowia wzoru umowy wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami samorządu zawodowego lekarzy oraz związków zawodowych i organizacji skupiających lekarzy. Lekarze nie chcą być bezwarunkowo zwolnieni
z odpowiedzialności, ale chcą by ta odpowiedzialność była oparta na podobnych zasadach do tych, jakie obowiązują w pozostałych sferach życia społecznego.

•    oparcia zasad refundacji na aktualnej wiedzy medycznej,
a nie  Charakterystyce Produktu Leczniczego

•    zapewnienia pacjentom należnego dostępu do leków  refundowanych

•    stworzenia nowego wzoru umowy, który nie będzie zawierał dyskryminujących lekarzy zapisów usuniętych przez Parlament z ustawy refundacyjnej