Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT PREZESA ORL JACKA KOZAKIEWICZA Z DNIA 6 LIPCA 2012 R.

data: piątek, 06 lipiec 2012

Dzisiaj podczas  posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zasięgnięciu opinii Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zapadła decyzja o zawieszeniu akcji protestacyjnej, prowadzonej od 1 lipca br. (uchwała w załączeniu, proszę o zapoznanie się z jej treścią).


Dzisiaj podczas posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zasięgnięciu opinii Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich zapadła decyzja o zawieszeniu akcji protestacyjnej, prowadzonej od 1 lipca br. (uchwała w załączeniu, proszę o zapoznanie się z jej treścią).

Zawieszenie akcji nie oznacza rezygnacji samorządu lekarskiego z postulatów wysuwanych w związku z zapisami znajdującymi się w umowach, jakie NFZ proponuje lekarzom i lekarzom dentystom na wystawianie recept na leki refundowane.

Lekarze mają leczyć zgodnie ze swoją wiedzą i doświadczeniem, aptekarze dyspensować leki i realizować recepty, NFZ  refundować zgodnie z uprawnieniami pacjenta.

Aktualnie będą prowadzone wielokierunkowe działania, by na drodze mediacji doprowadzić do ostatecznego uzgodnienia stanowisk samorządu lekarskiego, NFZ i Ministerstwa Zdrowia.

Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania wszystkim P.T. Koleżankom i Kolegom oraz  organizacjom lekarskim za solidarną postawę i zaangażowanie w nasze starania o zapewnienie właściwych warunków dla godnego wykonywania zawodu lekarza. Oby nie brakowało nam determinacji w  dążeniach do wytyczonych celów.


Jacek Kozakiewicz
prezes ORL w Katowicach

Załączniki