Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

STANOWISKO PREZYDIUM ORL Z DNIA 1 SIERPNIA 2012

data: czwartek, 02 sierpień 2012

w sprawie wyników zawieszonej akcji protestacyjnej dot. umów na recepty refundowane


W związku z uchwałą nr 87/12/P-VI Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zawieszenia akcji protestacyjnej, Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach składa serdeczne podziękowania wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, którzy wykazali się po raz kolejny mądrą, odważną i solidarną postawą, podejmując różne formy protestu, mimo wielu prób zastraszania i represji. Determinacja zdecydowanej większości naszych P.T. Koleżanek i Kolegów, którzy nie podpisali aneksów do umów na recepty refundowane przyczyniła się w znacznym stopniu do uchylenia zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia br. i usunięcia z umów wielu dyskryminujących nas zapisów.

Wspólnym działaniem uzyskaliśmy w nowych umowach istotne zmiany, m. in.:

a/ uchylono z katalogu kar obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość kwoty nienależnej refundacji  wraz  z odsetkami  ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji,
b/ wprowadzono zapis pozwalający na ordynację leków przede wszystkim zgodnie z aktualną wiedzą medyczną,
c/ do czasu wprowadzenia Centralnego Wykazu Ubezpieczonych zawieszono stosowanie kar z tytułu niezweryfikowania  prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym recept refundowanych,
d/ zmniejszono wysokość kar umownych.

Pomimo wprowadzonych w/w zmian, zapisy nowych umów, zaproponowanych lekarzom na podstawie zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2012 r., nadal zawierają sankcje niewspółmierne do uchybień, sformułowane w sposób nieprecyzyjny i dodatkowo podlegające sumowaniu w sposób nieadekwatny do przewinień. Mając powyższe na względzie, Prezydium ORL zaleca wszystkim lekarzom, którym zawieszenie protestu otwiera drogę do podpisania umów na recepty refundowane, należytą roztropność przy podejmowaniu tej decyzji oraz szczególną staranność w codziennej praktyce zawodowej.

Jednocześnie, Prezydium ORL uważa, że Naczelna Rada Lekarska powinna podejmować dalsze intensywne działania na rzecz zmian obowiązujących przepisów dotyczących ordynacji leków, aby doprowadzić do uchylenia – po stronie lekarzy –obowiązku orzekania o refundacji leków.


                              Sekretarz                                                                                     Prezes
               Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

                        Andrzej Postek                                                                      Jacek Kozakiewicz