Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

1 września żółte recepty tracą ważność

data: wtorek, 17 sierpień 2010

Od dnia 1 września 2010r. nie będą realizowane jako refundowane recepty żółte, czyli tzw. kupony RUM z woj. śląskiego.
Ze względu na powyższe, recepty które miałyby być realizowane po  dniu 31.08.2010r. powinny być wystawiane na drukach recept oznaczonych symbolem „Rp.” (tzw. białych) i zgodnych z rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich. Recepty, które nie będą spełniały wymagań stawianych receptom refundowanym, będą mogły być zrealizowane wyłącznie jako pełnopłatnie.

Poniżej przedstawiamy zestaw watpliwości przedstawionych dyrektorowi NFZ przez prezesa Śląskiej Izby Aptekarskiej związanymi z wprowadzanymi zmianami w zasadach funkcjonowania recept od 1 września br. Poniższe problemy i odpowiedzi na nie powinny pomóc w prawidłowym wystawianiu recept. 

 dodał

Rafał Kiełkowski

 

 

Szanowny Panie Dyrektorze

W związku z planowanym wprowadzeniem przez Śląski OW NFZ ujednoliconej
numeracji recept lekarskich oraz jednolitego druku recepty (format
kuponów REKUS), a pojawiającymi się problemami i obawami zgłaszanymi
przez apteki, proszę o taką odpowiedź na poniższe pytania, by apteki
mogły bez obaw realizować recepty na leki refundowane:

1 - czy od 1 września 2010r. apteki mają realizować jako recepty
refundowane wyłącznie recepty, których wzór określa rozporządzenie w
sprawie recept lekarskich (tzw. białe) i dodatkowo REKUS (wprowadzone
przez SOW NFZ) wystawiane przez lekarzy z województwa śląskiego, czyli
tak jak wynika z wcześniejszych komunikatów SOW NFZ ?

Czy w związku z powyższym:

1a - nie będą mogły zostać zrealizowane we wrześniu recepty na leki
refundowane dotychczas wystawiane na Śląsku - recepty RUM - żółte?

1b - czy odmowa realizacji recept refundowanych we wrześniu ma także
dotyczyć śląskich recept RUM - żółtych, które zostały wystawione w
sierpniu 2010r. i we wrześniu będą jeszcze w dacie ważności ?

1c - czy odmowa realizacji od 1 września 2010r. recept RUM ma dotyczyć
wyłącznie recept z województwa śląskiego ?

1d - prosimy o potwierdzenie realizacji kuponów wolnych RUM na takich
samych zasadach jak dotychczasowych recept RUM przed i po 1 września 2010r.

2 - czy SOW NFZ nie będzie odmawiał refundacji, gdy apteka zrealizuje
recepty refundowane w których numer lekarza wynikający z numeru recepty
jest różny od numeru lekarza wystawiającego receptę (lekarze
wykorzystują blankiety swoich kolegów). Uważam, że apteka nie ma prawa
odmówić pacjentowi realizacji takiej recepty ani nie jest zobowiązana
kontrolować zgodność numeracji, jednak z uwagi na pojawiający się
problem chciałbym uzyskać potwierdzenie tego stanowiska przez SOW NFZ.
Ponadto podobne błędy lekarskie występują w receptach białych, jednak
nikt ich dotychczas nie kwestionował.

3a - czy recepty REKUS wystawione jako odpowiedniki kuponów wolnych
realizować jako refundowane, a jeżeli nie to na jakiej podstawie?

Prosimy o pilną odpowiedź, by apteki i pacjenci wiedzieli jak mają
postępować od 01.09.2010r.

Z uszanowaniem:
Prezes Rady ŚIA
dr farm. Stanisław Piechula


*****************************


Narodowy Fundusz Zdrowia
Śląski Oddział Wojewódzki w Katowicach
Śląski OW NFZ WGL-III-075-45-1/59/W/PS/10


Katowice, dnia 09 sierpnia 2010r.


Szanowny Pan
dr far. Stanisław Piechula
Prezes Rady
Śląskiej Izby Aptekarskiej
ul. Kryniczna 15
40-637 Katowice


W związku z pismem znak SIAKat-0170-2010 z dnia 03-08-2010r. dotyczącym
zasad funkcjonowania recept o ujednoliconej numeracji, informujemy co
następuje.
Ad. 1 – Tak. Od 1 września 2010r. apteki zobowiązane są do realizacji
recept, których budowa jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w
sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007r.

Ad. 1a – Tak. Od dnia 1 września br. recepty wystawione przez lekarzy
w placówkach działających na terenie województwa śląskiego na drukach
RUM (w kolorze żółtym) nie będą realizowane przez apteki.

Ad. 1b – Tak. Recepty wystawione przed 1 września br., na drukach RUM (w
kolorze żółtym) mogą być realizowane do 31-08-2010r.

Ad. 1c – Nie. Wszystkie recepty o budowie numeru niezgodnej z
rozporządzeniem w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007r. nie
będą realizowane na terenie całego kraju.
Po 01-09-2010r. na terenie województwa śląskiego mogą pojawiać się w
realizacji druki RUM
z pozostałych oddziałów NFZ o numeracji zgodnej z w/w rozporządzeniem,
które podlegają refundacji.

Ad. 1d – Recepty wystawione na kuponach wolnych mogą być realizowane
najpóźniej do
31-08-2010r.

Ad. 2 – Tak. ŚOW NFZ nie będzie odmawiał refundacji gdy apteka
zrealizuje recepty refundowane, w których numer lekarza wynikający z
numeru recepty będzie różny od numeru lekarza wystawiającego receptę. W
przypadku posiadanego sprawnego oprogramowania służącego do wprowadzania
danych z recept w aptece, weryfikacja następuje automatycznie.
W przypadku pojawienia się błędu tego rodzaju, prosimy o przekazanie
informacji o błędzie do Wydziału Gospodarki Lekami ŚOW NFZ w Katowicach.

Ad 3a – Dla recept w formacie REKUS nie przewidziano zastosowania kuponu
wolnego. Kupon wolny może stanowić skierowanie/zlecenie.


Z upoważnienia
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych
Marcin Pakulski