Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

PES - SESJA JESIENNA

data: piątek, 16 listopad 2012

W związku z ogłoszonymi wynikami sesji jesiennej Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w której 85 % osób uzyskało ocenę niedostateczną prezentujemy pismo które w imieniu Prezydium ORL w Katowicach przesłał Prezes Jacek Kozakiewicz do  Pana Mariusza Klenckiego Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych.

Katowice, 14.11.2012r.
ŚIL/8548/2012Szanowny Pan
dr hab. n. med. Mariusz Klencki
Dyrektor
Centrum Egzaminów Medycznych

W związku z pismem uczestników postępowania egzaminacyjnego z dnia 27 października br. w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz w oparciu o opublikowane na Państwa stronie internetowej wyniki Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, zwracam się do Pana Dyrektora z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczącej tak dużej liczby osób ( 85 % ), które nie zdały egzaminu w ww. dziedzinie .
Z przesłanego przez uczestników pisma wynika, że większość pytań egzaminacyjnych odnosiła się do bardzo szczegółowych zagadnień nie mających istotnego znaczenia w codziennej praktyce specjalisty anestezjologa. Ponadto wskazany szeroki zakres materiałów źródłowych powodował, że niejednokrotnie odpowiedź na pytanie była niejednoznaczna (informacje w materiałach źródłowych są niespójne).  Jednocześnie wskazywano na wysoki stopień komplikacji pytań i odpowiedzi w zadaniach egzaminacyjnych oraz zawiłą konstrukcję gramatyczno – składniową, co utrudniało zrozumienie pytania i udzielenie prawidłowej odpowiedzi w wymaganym czasie.
Dla obiektywnej i rzeczowej oceny zasadności zgłaszanych przez lekarzy zastrzeżeń oraz zajęcia stanowiska w powyższej sprawie przez samorząd lekarski, w imieniu Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej proszę o ustosunkowanie się do powyższych kwestii
i niezwłoczną odpowiedź. Proszę także o odniesienie się  do   wyników  PES  w  dziedzinie  okulistyki i stomatologii dziecięcej , gdzie   również  ponad połowa  zdających   otrzymała  oceny niedostateczne.Do wiadomości:

1)    prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie  Anestezjologii i Intensywnej Terapii

2)    dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Stomatologii Dziecięcej, Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologii

3)    prof. dr  hab. n. med. Wanda Romaniuk
 Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Okulistyki

4)    prof. dr  hab. n. med. Piotr Knapik
Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Anestezjologii
i Intensywnej Terapii

5)    prof. dr  hab. n. med. Maria Formińska-Kapuścik
Przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Okulistycznego
 
6)    dr Tomasz Chlebny

Załączniki