Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Kontraktowanie 2011

data: poniedziałek, 06 wrzesień 2010

Komunikatem nr 42/2010 w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2011 Śląski Oddział Wojewódzki NFZ podał termin rozpoczęcia postępowania konkursowego na rok 2011 i lata następne.

 

Komunikat nr 42/2010
w sprawie kontraktowania świadczeń zdrowotnych na rok 2011


 

Zgodnie z zaleceniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 15 września 2011 roku sukcesywnie ogłaszane będą postępowania konkursowe mające na celu wyłonienie świadczeniodawców, którzy udzielać będą świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego w roku 2011 i w latach następnych.

Postępowania konkursowe ogłoszone zostaną we wszystkich rodzajach świadczeń, za wyjątkiem leczenia szpitalnego, gdzie umowy mają charakter umowy wieloletniej i w związku z tym w roku 2010 podlegać będą uzgodnieniom, mającym na celu ustalenie warunków finansowych na rok 2011.

Wobec konieczności przekazania oferentom niezbędnych informacji związanych z przygotowaniem
i złożeniem ofert Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje,
że zorganizowane zostaną spotkania informacyjne dla podmiotów zainteresowanych udziałem
w planowanych postępowaniach konkursowych.

Spotkania odbędą się wg następującego harmonogramu:

  1. Piątek - 10 września 2011 roku od godziny 13.30 - Katowice, Centrum Konferencyjne Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Katowice ul. Jordana 18.

  2. Poniedziałek – 13 września 20-10 roku, od godziny 13.30 Częstochowa. Akademickie Centrum Kultury i Sportu Politechniki Częstochowskiej w Częstochowie.

  3. Wtorek – 14 września 2010 roku, od godziny 13.30 – Bielsko Biała - Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów ul. Tańskiego 5 Bielsko Biała

W trakcie spotkań pracownicy Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach przekażą wszystkie dostępne informacje związane z planem zakupów świadczeń na rok 2011, podziałem województwa na obszary kontraktowania, zasadami podziału środków finansowych, terminarzem planowanych postępowań, sposobem przygotowania i złożenia ofert, wymogom formalnym koniecznym do prawidłowego przygotowania i złożenia ofert, podstawowymi zasadami oceny i wyboru ofert.

W spotkaniach mogą brać udział zarówno właściciele, kierownicy zakładów opieki zdrowotnej,
jak też osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie ofert.

Ze względu na wagę omawianych zagadnień udział w spotkaniach jest wysoce wskazany.

Źródło: 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

 

dodał Rafał Kiełkowski