Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komunikat w sprawie nowych recept

data: czwartek, 09 wrzesień 2010

 Komunikat nr 40/2010 

dla lekarzy i świadczeniodawców w związku z licznymi wątpliwościami
dotyczącymi realizacji nowych recept lekarskich

 

 W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi realizacji nowych recept lekarskich uprzejmie informujemy, że recepta podlegająca refundacji ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia powinna spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 roku, DZ.U.07.97.646. z późniejszymi zmianami.

Ponadto informujemy, że nagłówek świadczeniodawcy umieszczany na recepcie powinien być zgodny z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Druki kuponów RUM mogą być bez przeszkód wykorzystywane jako druki porad oraz skierowania lekarskiego lub innych wewnętrznych druków.

Proponowany wzór recepty zawierającej cztery kody kreskowe odpowiadające numerowi PWZ lekarza, identyfikatorowi placówki (REGON), numerowi pesel pacjenta oraz numerowi recepty Śląski OW NFZ opublikował w komunikacie z dnia 28 kwietnia 2010 roku.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że umieszczenie na recepcie danych lekarza wyłącznie w postaci wydruku bez umieszczania pieczęci może w znaczący sposób ułatwić fałszowanie recept a także narazić lekarza dysponującego receptami na zarzut słabego zabezpieczenia recept przed kradzieżą.


 

WYJAŚNIENIE

W związku z pojawiającymi się pytaniami w sprawie „nowych recept” wyjaśniam, że z godnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich , wystawienie recepty polega na czytelnym oraz trwałym naniesieniu na awersie recepty treści obejmującej dane określone w rozporządzeniu oraz złożeniu własnoręcznego podpisu przez osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do wystawiania recept.

Nowe druki recept muszą więc być podpisane własnoręcznie przez lekarza.

 

Katowice, dnia 9 września 2010 r.

 

Michał Kozik

radca prawny

 

(dodał Przemysław Skiba)