Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Informacja w sprawie kas fiskalnych

data: piątek, 10 wrzesień 2010

W dniu 26 lipca 2010 r. Minister Finansów wydał rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. 2010, nr 138, poz. 930).Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa rozporządzenie to nie wprowadziło generalnego zwolnienia z posiadania kas fiskalnych dla usług w zakresie ochrony zdrowia.

 

Wyjaśniam zatem, że lekarz prowadzący praktykę lekarską musi liczyć się z obowiązkiem zakupu kasy fiskalnej.
 
Od obowiązku posiadania kasy przewidziane są jednak pewne wyjątki, o których poniżej:
 
1.      Do dnia 30 kwietnia 2011 r. usługi medyczne nie muszą być rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej (zwolnienie to dotyczy wszystkich lekarzy prowadzących praktykę lekarską). Podstawa prawna: Zwolnienie to przysługuje na mocy § 2 ust. 1 pkt. 2 lit. A rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
2.      Lekarze, prowadzący praktyki lekarskie, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczył 40.000 złotych są zwolnienie od posiadania kasy fiskalnej do 31 grudnia 2012 r. - wyjaśniam, że do kwoty obrotu za rok poprzedni wlicza się tylko przychody pochodzące od pacjentów - osób fizycznych, jeżeli zatem lekarz prowadzący praktykę miał kontrakt z NZOZ-em czy NFZ i z tego tytułu czerpał zyski, to kwota tych przychodów nie wlicza się do limitu 40.000 złotych.
Podstawa prawna: Zwolnienie to przysługuje na mocy § 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
 
3.      Ponadto z mocy art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług , nie muszą posiadać kasy fiskalnej podatnicy, którzy nie dokonują sprzedaży czy świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Zatem lekarze prowadzący praktyki, którzy uzyskują przychody wyłącznie z kontraktu na pełnienie dyżurów zawartego ze szpitalem czy kontraktu z NZOZ-ami nie muszą zakupić kasy fiskalnej, bo nie sprzedają usług osobom fizycznym ani rolnikom ryczałtowym. .
 

Michał Kozik

radca prawny

 

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki