Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komunikat dot. niektórych zasad prowadzenia dokumentacji medycznej

data: poniedziałek, 08 listopad 2010
 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi zasad podpisywania przez lekarzy wpisów w dokumentacji medycznej zakładów opieki zdrowotnej , wyjaśniam co następuje.

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej ustala rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2006, nr 247, poz. 1819).

 
Zgodnie z § 4 ust. 2. rozporządzenia Ministra Zdrowia kolejne wpisy w dokumentacji medycznej sporządza się w porządku chronologicznym, zaznaczając koniec każdego wpisu, i opatruje czytelnym podpisem osoby je sporządzającej z podaniem danych ją identyfikujących. Z tego zapisu wynika, że lekarz dokonujący wpisu w dokumentacji medycznej powinien nie tylko złożyć własnoręczny podpis, ale także podać dodatkowe dane identyfikujące. Według § 6 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia owe dane identyfikujące lekarza to:

a) nazwisko i imię,

b) tytuł zawodowy,
c) uzyskane specjalizacje,
d) numer prawa wykonywania zawodu,
 
W tej sytuacji należy stwierdzić, że prawidłowo wypełniona dokumentacja medyczna powinna zawierać kolejne, chronologicznie uporządkowane wpisy opatrzone czytelnym podpisem lekarza wraz z podaniem dodatkowych danych lekarza takich jak posiadane specjalizacje i numer prawa wykonywania zawodu. Najdogodniej dane te mogą być naniesione za pomocą pieczątki lekarskiej.
Zasady te dotyczą także karty zleceń, która wchodzi w skład dokumentacji medycznej.
 
 
 
Michał Kozik
radca prawny 
 
(dodał Przemysław Skiba)