Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

XXXIV OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY

data: sobota, 05 kwiecień 2014

XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy odbył się 5 kwietnia br. w Katowicach, w jego trakcie omawiano sprawy związane bezpośrednio z funkcjonowaniem śląskiego samorządu zawodowego. Dyskutowano także na temat zbyt małej liczby miejsc specjalizacyjnych dla lekarzy w trybie rezydenckim, a także projektów zmian systemowych zaproponowanych w ostatnich dniach przez ministra zdrowia, Bartosza Arłukowicza.

Zjazd zaapelował do ministra zdrowia o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych zwłaszcza w trybie rezydenckich, bo przyznana w ubiegłym roku liczba trzech tysięcy takich etatów w skali kraju jest niewystarczająca w stosunku do zapotrzebowania na świadczenia lekarzy specjalistów. Ponadto Delegaci zaapelowali także w sprawie zmniejszenia obowiązków administracyjnych ciążących na lekarzach i lekarzach dentystach oraz zniesienia obowiązku zawierania przez nich umów z NFZ, które upoważniają do wystawiania recept na leki refundowane.  Zjazd wystosował także apel do ministra zdrowia i prezesa NFZ, w którym nakłania do zmiany rozporządzeń w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i lecznictwa szpitalnego, w kierunku umożliwienia pracy w oddziałach szpitalnych i poradniach specjalistycznych lekarzom z I stopniem specjalizacji ze wszystkich dziedzin medycyny.
W trakcie Zjazdu prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, dr n. med. Jacek Kozakiewicz, omówił najistotniejsze problemy dotyczące środowiska lekarskiego, m.in.  związane z niedostateczną liczbą lekarzy i lekarzy dentystów w naszym kraju, trudną sytuacją demograficzną i groźbą powstania luki pokoleniowej oraz utrudnionym dostępem do kształcenia specjalistycznego.
-  „Obecnie polscy lekarze i lekarze dentyści nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego bardzo często, w różnych formach kontynuują swoją pracę zawodową, nie tylko w jednym miejscu, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciągłości wykonywania świadczeń medycznych przez poradnie i szpitale.” – mówił prezes Kozakiewicz.

W trakcie uroczystości wicewojewoda śląski, Piotr Spyra wręczył zasłużonym lekarzom, przyznane przez Prezydenta RP odznaczenia państwowe. Złotym Krzyżem Zasługi uhonorowano prezesa ŚIL, dr Jacka Kozakiewicza, za działania na rzecz ochrony zdrowia. W trakcie Zjazdu wręczono również Złote i Srebrne Odznaczenia Śląskiej Izby Lekarskiej „Zasłużony dla Lekarzy Pro Medico”. Laureatem Złotego Odznaczenia został m.in. Śląski Uniwersytet Medyczny, w imieniu którego nagrodę odebrał prof. Przemysław Jałowiecki, rektor ŚUM.   
 Wśród gości Zjazdu znalazł się także podsekretarz stanu w ministerstwie zdrowia, dr Igor Radziewicz–Winnicki, który w krótkim wystąpieniu m.in. zaapelował do samorządu lekarskiego o współpracę i kontynuowanie merytorycznej dyskusji, mającej na celu rozwiązywanie problemów, z którymi boryka się ochrona zdrowia w naszym kraju.
Na Zjazd przybyli także przedstawiciele władz samorządu terytorialnego,  zaprzyjaźnionych śląskich samorządów zawodowych: aptekarzy, adwokatów, radców prawnych i notariuszy, a także przedstawiciele związków zawodowych w ochronie zdrowia i towarzystw naukowych. 
 Zjazdowi towarzyszyła wystawa prac plastycznych lekarzy – artystów, członków ŚIL.
 

 

 

Akty prawne XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy: http://www.izba-lekarska.org.pl/bip/www/strona/1555-xxxiv-ozl-2014