Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

NFZ

data: wtorek, 17 czerwiec 2014

Spotkanie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dyrektorem ŚOW NFZ

Gościem Prezydium ORL, które odbyło się 11 czerwca 2014 r. był dr Tomasz Uher, p.o. dyrektora ŚOW NFZ. Podczas spotkania wymieniono poglądy na temat funkcjonowania systemu świadczeń zdrowotnych na terenie Śląska. Omówiono problematykę związaną z kontrolami świadczeniodawców – dyrektor zapewnił o respektowaniu reguł ustalonych z poprzednimi władzami Funduszu, a w szczególności o informowaniu o planowanej kontroli z minimum trzydniowym wyprzedzeniem. Wyjaśnił także, że zespół kontrolujący ma za zadanie oceniać wymogi formalno-prawne udzielania świadczeń takie jak harmonogram pracy czy wyposażenie w sprzęt, nie ma zaś prawa dokonywać merytorycznej oceny zasadności udzielonych świadczeń.
Szeroko omawianą kwestią była sprawa dodatniego wyniku finansowego oddziału za rok 2013 w kwocie około 200 mln zł. Dyrektor podtrzymał swoje wyjaśnienia, które w całości są dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce „PYTANIA DO NFZ”. Na pytania członków Prezydium, czy zwrot do centrali NFZ tak wysokiej kwoty nie wpłynie na obniżenie środków przeznaczonych na kontrakty w latach kolejnych, dyrektor Uher zapewnił, że nie. Przekazał jednocześnie informację, że w planie finansowym na 2015 rok kwota na świadczenia w naszym województwie została zwiększona o 243 mln zł w stosunku do tegorocznej i tej z 2013 r.  Poruszono również kwestię proporcjonalnego zmniejszenia czasu pracy lekarzy dentystów w harmonogramie świadczeniodawców z zakresu leczenia stomatologicznego.
Na koniec wspólnie ustalono, że problemy w poszczególnych zakresach świadczeń będą omawiane w grupach roboczych, w trakcie kolejnych spotkań.

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski