Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Komunikat Centrum Medycznego Ksztacenia Podyplomowego

data: czwartek, 10 lipiec 2014

Jednostka ubiegająca się o prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego lub stażu kierunkowego w systemie modułowym jest zobowiązana do samodzielnego, skrupulatnego zweryfikowania spełniania warunków uprawniających do prowadzenia ww. szkolenia lub stażu, zarówno wynikających z przepisów ustawy, jak również ze standardów akredytacyjnych zawartych w programie danej specjalizacji.

 

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 113, poz. 658), jednostki uprawnione do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów stają się jednostkami uprawnionymi do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego na podstawie art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, tj. w nowym, modułowym systemie specjalizacji lekarskich i lekarsko-dentystycznych. Warunki niezbędne do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w systemie modułowym określa art. 19f ust. 2 ustawy. Uzupełnienie tych warunków stanowią standardy akredytacyjne podmiotów szkolących, zawarte w poszczególnych programach specjalizacji modułowych, dostępnych na stronie internetowej CMKP pod adresem: http://www.cmkp.edu.pl/akredytacja

link do oświadczeń i nowych programów.

Ww. oświadczenie należy przesłać na adres: Dział Akredytacji, Koordynacji i Oceny Jakości Kształcenia CMKP, ul. Kleczewska 61, 01-826 Warszawa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lipca 2014 roku.