Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

KOMUNIKAT

data: środa, 16 lipiec 2014


Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Nasila się agresja pacjentów i ich rodzin  wobec lekarzy. Dane różnych instytucji ( w tym Naczelnej Izby Lekarskiej i Komendy Głównej Policji)  wskazują, że  bardzo wielu polskich lekarzy zetknęło się już z pogróżkami, wulgaryzmami, a niemała grupa była narażona na  fizyczny  atak ze strony pacjentów lub ich rodzin.

Przyczyną  może być  nie tylko rosnąca brutalizacja  naszego życia społecznego, ale także  to, że Polakom coraz   trudniej poruszać się w ‘pseudosystemie ‘ ochrony zdrowia, nie dając sobie rady z  licznymi  ograniczeniami  i przeciwnościami w dostępie do leczenia . A w środku jest właśnie lekarz, którego obwinia się o wszystko, podczas gdy my sami również napotykamy na  ogromne trudności w wykonywaniu bardzo odpowiedzialnej  pracy. Tymczasem starania środowisk medycznych, także te podejmowane wspólnie z organizacjami  pacjentów, m.in. o poprawę dostępności świadczeń specjalistycznych i likwidację barier administracyjnych, „obijają” się  niestety o brak zrozumienia i mur niemożności u  decydentów. Istotna jest edukacja społeczeństwa i rola mediów - ferowanie  „wyroków medialnych” na lekarzy, bez pokazania pełnej  racji  drugiej strony i wszystkich  istotnych okoliczności, prowadzi do  deprecjonowania zawodu lekarza , co skutkuje niekorzystnym dla samych  chorych  podważeniem  zaufania, które jest podstawą relacji pacjent-lekarz.

W 2010 r. przy Śląskiej Izbie Lekarskiej  powołano   Rzecznika Praw Lekarzy,  jest nim Kol. Katarzyna Ziora . Każdy lekarz, członek naszego samorządu, który został ofiarą agresji, może zwrócić się o pomoc do Śląskiej Izby Lekarskiej,  nikt nie zostanie  z  problemem sam.  Organizujemy pomoc prawną , w razie potrzeby pomoc materialną. dlatego proszę o zgłaszanie  przypadków agresywnych zachowań pacjentów czy ich rodzin.

Zachęcam też  do zgłaszania  przypadków agresji  w miejscach pracy  w systemie MAWOZ -"Monitorowanie agresji w ochronie zdrowia”, utworzonego w końcu 2010 r. przez Naczelną  Izbę Lekarską i Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej NIL.
 
Jacek Kozakiewicz
prezes ORL


Od redakcji: Zakładka „Rzecznik Praw Lekarzy” w której znaleźć można wszystkie szczegóły, znajduje się na tej samej stronie ŚIL,  w dziale  „Nasza Izba, nasze sprawy”. Uprzejmie przypominamy, że Śląska Izba Lekarska ( w 2010 r.)  zawarła porozumienie  z katowicką Okręgową Izbą Adwokacką, w zakresie pomocy prawnej dla lekarzy i lekarzy dentystów, m.in. udzielania pilnych porad i konsultacji. Informacje znajdują się w zakładce „Pomoc prawna dla lekarzy” , na  tej samej stronie ŚIL.

 

 

 

 

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski