Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

Stanowisko w sprawie stażu podyplomowego

data: środa, 24 listopad 2010

Stanowisko Śląskiej Konferencji Towarzystw Lekarskich z dnia 27 października 2010 r.w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów.

 

STANOWISKO
Śląskiej Konferencji Towarzystw Lekarskich
z dnia 27 października 2010 r.
 
w sprawie stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów
 
 
Staż podyplomowy lekarzy i lekarzy dentystów jest tradycyjnym, ważnym i bardzo istotnym fragmentem edukacji lekarskiej – pomostem pomiędzy okresem kształcenia akademickiego, głównie teoretycznego, a późniejszym rozwojem zawodowym, ukierunkowanym na zdobywanie wiedzy i umiejętności w poszczególnych specjalizacjach medycznych. Staż jest niezbędnym okresem przejściowym, pozwalającym na oswojenie się adeptów medycyny z prawdziwym życiem zawodowym, z możliwością codziennego, wielogodzinnego kontaktu z chorym, podejmowania pierwszych decyzji lekarskich. Czas ten uczy pracy w zespole, zasad prowadzenia dokumentacji medycznej. Jest to przede wszystkim czas podpatrywania w codziennej pracy bardziej doświadczonych kolegów i przekładania zdobytej wiedzy na praktykę kliniczną.
 
ŚKTL reprezentuje stanowisko, iż należy przedsięwziąć działania służące zreformowaniu, uproszczeniu i skróceniu drogi specjalizacyjnej lekarzy i lekarzy dentystów, jednak staż podyplomowy powinien w dotychczasowym kształcie pozostać elementarnym fragmentem edukacji lekarskiej.
 
Jakiekolwiek zmiany w programie stażu podyplomowego (skrócenie, likwidacja) muszą być poprzedzone co najmniej kilkuletnią, gruntowną reformą wyższego szkolnictwa medycznego, polegającą m.in. na znacznym upraktycznieniu zajęć dydaktycznych i zdobywaniu podstawowych umiejętności w trakcie kształcenia przeddyplomowego.
 
Śląska Konferencja Towarzystw Lekarskich deklaruje udział w dyskusji i pracach na rzecz reformy kształcenia przed- i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce.
 
 

Koordynator

 

Śląskiej Konferencji Towarzystw Lekarskich

 

 

 
Prof. dr hab. n. med. Bogdan Marek

 

 

dodał

Rafał Kiełkowski

Załączniki