Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.izba-lekarska.org.pl wykorzystujemy pliki cookies. Modyfikowanie, blokowanie i usuwanie plików cookies możliwe jest przy użyciu przeglądarki internetowej.  Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w INFORMACJI DOTYCZĄCEJ PLIKÓW COOKIES.
x
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
VI ANDRZEJKI STOMATOLOGICZNE
AAA

OGŁOSZENIE

data: piątek, 01 sierpień 2014

Śląska Izba Lekarska w Katowicach zleci wykonanie robót budowlanych.
Zakres zlecenia:
Remont istniejących miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową, placem manewrowym i dojazdem do budynku.

Poszczególne strefy objęte remontem oznaczone są  na mapie projektowej jako I, II a, II b, III, IV. Mapa dostępna w załączniku nr 1.
Obmiary poszczególnych stref podane są  w załączniku nr 2.


Stan istniejący:
Strefa I – płyty betonowe
Strefa II a, II b, III, IV – nawierzchnia asfaltowa.

Warunki realizacji:
Usunięcie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowej wraz z nowym obrzeżem z krawężników betonowych, wykonanie w strefie III nowych barierek ochronnych.
W ofercie należy podać dwa warianty wykończenia nawierzchni:
Wariant I - wykonanie we wszystkich strefach nawierzchni z kostki brukowej.
Wariant II - wykonanie w strefie I nawierzchni z kostki brukowej w pozostałych nawierzchnia asfaltowa.


Oferty zawierające koszt wykonania, warunki gwarancji, termin realizacji prosimy składać na adres:

Śląska Izba Lekarska
40-126 Katowice, ul Grażyńskiego 49a

lub e-mail: sekretariat@izba-lekarska.org.pl

do dnia 25 sierpnia 2014.

Szczegółowe informacje, dokumentacja techniczna, wizja lokalna dostępna pod adresem:

Śląska Izba Lekarska
ul. Grażyńskiego 49 a
40-126 Katowice
oraz Rafał Kiełkowski nr tel. 668 266 183

Załączniki