Prezydium ORL

Kozakiewicz Jacek
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Zdrowia Publicznego oraz Kontaktów z Przedstawicielami Parlamentu i Samorządu   - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Konkursów -  VIII kadencja
Hamankiewicz Maciej
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
Borgiel-Marek Halina
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  -  VIII kadencja
 • Przewodnicząca Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego - VIII kadencja
Frey Krystian
 • Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Socjalno-Bytowej - VIII kadencja
Rdes Jerzy
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji Finansowej - VIII kadencja
Sosada Krystyn
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
   
Cieślicki Jan
 •  Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 •  Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 •  Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 •  Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja


   
Milejski Janusz
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej  - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy  - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Rejestrów Lekarzy, Prawa Wykonywania Zawodu, Lekarzy Cudzoziemców i Współpracy z Zagranicą - VIII kadencja
Sommerlik-Biernat Aleksandra
 • Członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Komisji Wyborczej - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
Markowski Jarosław
 • Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej - VIII kadencja
 • Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy - VIII kadencja
 • Przewodniczący Komisji ds. Etyki Lekarskiej - VIII kadencja
   
<<
12
>>