UCHWAŁA Nr 169/2013 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 169/2013
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 24 kwietnia 2013 r.

 

w sprawie: zmiany uchwały Nr 136/2013 z dnia 27.03.2013r. w sprawie przeznaczenie
środków finansowych na pokrycie kosztów noclegu grupy polonijnych
lekarzy z Mołdawii

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 13 i 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

§1 uchwały Prezydium ORL Nr 136/2013 z dnia 27.03.2013r. otrzymuje następujące brzmienie:

„Wyasygnować kwotę 2.880 zł na pokrycie kosztów noclegu 14-osobowej grupy polonijnych lekarzy z Mołdawii, Litwy i Białorusi, którzy wezmą udział w jubileuszu 100-lecia Szpitala Chirurgicznego w Częstochowie w terminie 7-8 czerwca 2013 r.”

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do przekazania środków finansowych na konto Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Oddziału w Częstochowie.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

            Sekretarz                                                                              Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

        Andrzej Postek                                                                Jacek Kozakiewicz 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2013-04-24
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-05-22
Ilość odsłon artykułu 5766