OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KATOWICACH Z DNIA 10.07.2013

OBWIESZCZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W KATOWICACH
z dnia 10 lipca 2013 r.

o wynikach wyborów delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na kadencję 2013-2017

 

§1

Wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, zwanych dalej "wyborami", przeprowadziła Okręgowa Komisja Wyborcza powołana uchwałą nr 22/2009 XXVIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach z dnia 28.11.2009 r.

§2

1. Liczbę delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy kadencji 2013-2017 ustalono uchwałą Nr 43/2012 Okręgowej Rady lekarskiej w Katowicach z dnia 24 października 2012 r. w stosunku 1 delegat na 41 lekarzy lub lekarzy dentystów wpisanych na listę członków
rejonu wyborczego.

2. Liczba osób (członków Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach) wpisanych na listy rejonów wyborczych wyniosła 16112, w tym: lekarzy 12987 i lekarzy dentystów 3125

3. Wybory przeprowadzono w okresie od 4 czerwca 2013 r. do 9 lipca 2013 r. w 82 rejonach wyborczych powołanych na obszarze działania Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach, na podstawie uchwały nr 49/2012 Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie utworzenia rejonów wyborczych.

4. Wybrano 267 delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VII kadencji 2013-2017, w tym lekarzy - 234, lekarzy dentystów - 33

5. Ogólna liczba wybranych delegatów stanowi: 68 %.

6. Wyniki głosowania i wyborów delegatów, z podziałem na rejony wyborcze, stanowią załącznik nr 1


Przewodniczący

Okręgowej Komisji Wyborczej

Stanisław Borysławski

Podmiot udostępniający informację inny
Autor/Data powstania Stanisław Borysławski 2013-07-10
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2013-07-19
Ilość odsłon artykułu 5084