UCHWAŁA NR 6/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 6/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 


w sprawie: ustalenia liczby członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 6 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708) oraz §12 Regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych stanowiącego załącznik do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29.01.2010 r., uchwala co następuje:

§1

Członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego VII kadencji wybierani są w liczbie 40, w tym 32 lekarzy i 8 lekarzy dentystów.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4475