UCHWAŁA NR 23/2013 XXXIII OSWZL

UCHWAŁA NR 23/2013


XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy
w Katowicach z dnia 7 grudnia 2013 r.

 


w sprawie: wyborów członków Okręgowej Komisji Wyborczej

 


XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach, działając na podstawie art. 24 pkt. 7 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1708), uchwala co następuje:

§1

1. XXXIII Okręgowy Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Lekarzy w Katowicach dokonał wyboru 23 członków Okręgowej Komisji Wyborczej VII kadencji w tym 20 lekarzy i 3 lekarzy dentystów w osobach:

1. Bieńko Teresa lekarz
2. Niniszkiewicz Tomasz lekarz
3. Borysławski Stanisław lekarz
4. Cholewka Andrzej lekarz
5. Dobosz Dariusz lekarz
6. Gajdosz Mieczysław lekarz
7. Gmerczyński Marek lekarz
8. Góral Grzegorz lekarz
9. Grzesiak-Kubica Ewa lekarz
10. Heyda Janusz lekarz
11. Kolebach Bogdan lekarz
12. Korniak Danuta lekarz
13. Łopacz-Stoczek Stefania lekarz
14. Majewski Włodzimierz lekarz
15. Potempa Marek lekarz
16. Rdes Jerzy lekarz
17. Włoszczyńska Ewa lekarz
18. Wołkowski Janusz lekarz
19. Wyrobiec Grzegorz lekarz
20. Zyska Michał lekarz

1. Kiełkowski Rafał lekarz dentysta
2. Sommerlik-Biernat Aleksandra lekarz dentysta
3. Stępnik-Mardzyńska Alina lekarz dentysta

2. Cztery mandaty przypadające lekarzom oraz trzy mandaty przypadające lekarzom dentystom pozostają nieobsadzone do czasu wyboru w trakcie VII kadencji .

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Sekretarz                                                                                                       Przewodniczący
XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-                                                        XXXIII Okręgowego Sprawozdawczo-
Wyborczego Zjazdu Lekarzy                                                                        Wyborczego Zjazdu Lekarzy

Gabriela Muś                                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2013-12-07
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-01-30
Ilość odsłon artykułu 4997