UCHWAŁA NR 4/2014 XXXIV OZL

UCHWAŁA NR 4/2014


XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach
z dnia 5 kwietnia 2014 r.

 

w sprawie: wyboru Komisji XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach


XXXIV Okręgowy Zjazd Lekarzy w Katowicach, na podstawie §7 regulaminu obrad XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach stanowiącego załącznik do uchwały nr 1/2014 Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 5.04.2014 r., uchwala co następuje:

§1

Powołać Komisję Mandatową w składzie:
Kol. Janusz Heyda
Kol. Jerzy Rdes
Kol. Tadeusz Urban
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§2

Powołać Komisję Regulaminową w składzie:
Kol. Danuta Korniak
Kol. Stefan Stencel
Kol. Stefan Pojda
Kol. Wojciech Marquardt
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§3

Powołać Komisję Wniosków i Uchwał w składzie:
Kol. Urszula Charciarek
Kol. Ewa Paszek
Kol. Zbigniew Puszczewicz
Kol. Ryszard Szozda
Kol. Andrzej Sielańczyk
Kol. Mieczysław Dziedzic
Kol. Andrzej Tyczyński
Kol. Teresa Bieńko
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

 

 

§4

Powołać Komisję Skrutacyjną do wyborów uzupełniających członków Okręgowej Rady Lekarskiej oraz członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w składzie:
Kol. Wojciech Drozd
Kol. Jarosław Markowski
Kol. Jacek Gawron
Kol. Paweł Gucze
Kol. Janusz Milejski
Kol. Jerzy Pabis
Kol. Alina Stępnik-Mardzyńska
Kol. Zygmunt Szwed
i powierzyć jej zadania wynikające z regulaminu obrad Zjazdu.

§5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

 
                     Sekretarz                                                                                    Przewodniczący
XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy                                            XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy
                Gabriela Muś                                                                                 Rafał Kiełkowski

Podmiot udostępniający informację Okręgowy Zjazd Lekarski
Autor/Data powstania Rafał Kiełkowski 2014-04-05
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-04-19
Ilość odsłon artykułu 4514