UCHWAŁA Nr 21/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 21/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 12 marca 2014 r.

 

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach
na rok 2014

 

Działając na podstawie art. 5 pkt. 23 w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz.U. 2009 r., nr 219, poz. 1708) oraz na podstawie §2 pkt. 37 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej stanowiącego załącznik do uchwały nr 13/2010 XXIX Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Katowicach z dnia 27 marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach postanawia:

§1

Przyjąć projekt budżetu Śląskiej Izby Lekarskiej w Katowicach na rok 2014, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały celem przedstawienia go Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy do uchwalenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

               Sekretarz                                                                                      Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                     Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-03-12
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-27
Ilość odsłon artykułu 5064