APEL w sprawie nadania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu im. dr n. med. Józefata Henryka Wnuka

APEL

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 kwietnia 2014r.


do Rady Powiatu Zawierciańskiego w sprawie nadania Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu imienia doktora n. med. Józefata Henryka Wnuka


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, mając na uwadze inicjatywę Pana Wiesława Ochmana, Honorowego Obywatela Miasta Zawiercie, popieraną przez lekarzy-członków Delegatury Zawierciańskiej Śląskiej Izby Lekarskiej, apeluje do Rady Powiatu Zawierciańskiego, aby Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu nadano imię doktora n. med. Józefata Henryka Wnuka.

Doktor n. med. Józefat Henryk Wnuk obowiązki związane z codziennym sumiennym wykonywaniem zawodu łączył z oddaną pracą na rzecz środowiska lekarskiego i lokalnej społeczności, aktywnie wspierając m.in. działalność Fundacji Pomocy dla Szpitala w Zawierciu „AUXILIUM”. W latach 1965-1996 był ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala w Zawierciu, uzyskał specjalizację: II stopnia w dziedzinie chorób wewnętrznych, II stopnia w dziedzinie medycyny przemysłowej oraz I stopnia w dziedzinie ftyzjatrii. W 1967 r. uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycznych, nadany przez Śląską Akademię Medyczną w Katowicach. W latach 1997–2001 był Delegatem na Okręgowy Zjazd Lekarzy III kadencji.

Doktor n. med. Józefat Henryk Wnuk zmarł 24 lipca 2004 roku.

Jako wspaniały specjalista, oddany dla pacjentów lekarz, szanowany i ceniony Kolega, wielki społecznik, dr n. med. Józefat Henryk Wnuk zasługuje na szczególne uznanie. W ocenie Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach najlepszym sposobem oddania pamięci i uznania zasług, będzie nadanie Szpitalowi Powiatowemu w Zawierciu imienia doktora n. med. Józefata Henryka Wnuka.


 

              Sekretarz                                                                                     Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                      Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                         Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-04-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-06-28
Ilość odsłon artykułu 4590