UCHWAŁA Nr 30/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 30/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 maja 2014 r.

 

w sprawie: ustalenia składu liczbowego Komisji Bioetycznej przy Śląskiej Izbie Lekarskiej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, działając na podstawie art. 29 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634) w związku z §2 ust. 1 i §3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowa i Opieki Społecznej z dnia 11.05.1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych (Dz.U. z 1999 r. Nr 47, poz. 480), postanawia:

§1

Ustalić skład Komisji Bioetycznej w liczbie 15 członków.

§2

Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Sekretarzowi ORL.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

               Sekretarz                                                                                    Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                   Okręgowej Rady Lekarskiej
           Krystian Frey                                                                       Jacek Kozakiewicz

 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-05-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-07-13
Ilość odsłon artykułu 4803