UCHWAŁA Nr 43/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 43/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 14 maja 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa dla Zarządu Koła Samorządu Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie §22 pkt. 5 Regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach stanowiącego załącznik do Uchwały nr 12 XXXIV Okręgowego Zjazdu Lekarzy z dnia 5 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia regulaminu Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach w związku z Uchwałą nr 26 Okręgowej Rady Lekarskiej z dnia 16.04.2014 r. w sprawie utworzenia Koła Samorządu Lekarzy na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu, uchwała co następuje:

§1
Udziela się Zarządowi Koła Samorządu działającego na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu upoważnienia do podejmowania następujących działań:
1. reprezentowania i obrony interesów indywidualnych i zbiorowych członków Koła w stosunku do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w Bytomiu;
2. negocjowania warunków pracy członków Koła;
3. organizowania samopomocy lekarskiej;
4. utrzymywania łączności pomiędzy członkami Koła a Okręgową Radą Lekarską;
5. wykonywania uchwał Okręgowego Zjazdu Lekarzy oraz Okręgowej Rady Lekarskiej
6. wykonywania zadań zleconych przez Okręgową Radę Lekarską;

§2
Zobowiązuje się Zarząd Koła Samorządu do informowania Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach o podjętych działaniach.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                               Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                              Okręgowej Rady Lekarskiej

         Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz

 


 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-05-14
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-07-13
Ilość odsłon artykułu 4983