UCHWAŁA Nr 49/2014 ORL

UCHWAŁA NR 49/2014

Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 11 czerwca 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia Prezesowi ORL w Katowicach pełnomocnictwa do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico”.

 

Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23 w związku z art. 25 pkt. 4 ustawy z dnia 2.12.2009r. o izbach lekarskich (Dz.U. Nr 219, poz. 1708), postanawia co następuje:

§1

Upoważnić Jacka Kozakiewicza - Prezesa ORL w Katowicach do reprezentowania Śląskiej Izby Lekarskiej na posiedzeniu Fundatora Fundacji „Pro Medico” z siedzibą w Katowicach i głosowania zgodnie ze stanowiskiem, jakie w sprawach objętych porządkiem obrad Zgromadzenia zajęła Okręgowa Rada Lekarska.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


              Sekretarz                                                                                                Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                               Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-06-11
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-20
Ilość odsłon artykułu 4775