UCHWAŁA Nr 240/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 240/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 16 lipca 2014 r.

 

w sprawie: przeznaczenia środków finansowych na zakup sprzętu.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

1. Przeznaczyć kwotę w wysokości 35.500 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych 00/100) – ze środków budżetowych - na wymianę sprzętu komputerowego dla potrzeb biura.
2. Wymiana sprzętu będzie następować stopniowo.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

              Sekretarz                                                                                             Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                             Okręgowej Rady Lekarskiej

          Krystian Frey                                                                                 Jacek Kozakiewicz

 

 


 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-07-16
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-09-21
Ilość odsłon artykułu 4383