UCHWAŁA Nr 308/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 308/2014
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 8 października 2014 r.

 

w sprawie: przekazania środków finansowych Międzynarodowemu Stowarzyszeniu
Studentów Medycyny IFMSA-Poland

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
w związku z art. 25 pkt. 4 i art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219 poz. 1708) oraz zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014), postanawia:

§1

Przekazać kwotę w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) –
ze środków budżetowych – Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland w Katowicach w związku ze współpracą w ramach projektu „Światowy Dzień Cukrzycy”.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                  Sekretarz                                                                             Prezes
 Okręgowej Rady Lekarskiej                                               Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                  Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-10-08
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-16
Ilość odsłon artykułu 4342