UCHWAŁA Nr 325/2014 Prezydium ORL

UCHWAŁA Nr 325/2014

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 15 października 2014 r.

 

w sprawie: udzielenia pomocy charytatywnej.

 

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach, na podstawie art. 5 pkt. 23
i art. 25 pkt. 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 2.12.2009 r. (Dz. U. Nr 219
poz. 1708) o izbach lekarskich, zgodnie z upoważnieniem ORL w Katowicach z dnia 8.01.2014 r. (uchwała ORL nr 5/2014) postanawia:

§1

Z funduszu przeznaczonego na działalność charytatywną przekazać kwotę:
- 3.000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) dla Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” z siedzibą w Katowicach z przeznaczeniem na cele statutowe.

§2

Zobowiązać Głównego Księgowego do realizacji niniejszej uchwały.

§3

Nadzór nad realizacją niniejszej uchwały powierzyć Skarbnikowi ORL.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

              Sekretarz                                                                                                 Prezes
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                              Okręgowej Rady Lekarskiej


          Krystian Frey                                                                                   Jacek Kozakiewicz                     

Podmiot udostępniający informację Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-10-15
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2014-11-29
Ilość odsłon artykułu 4319