UCHWAŁA Nr 77/2014 ORL

UCHWAŁA Nr 77/2014
Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
z dnia 19 listopada 2014 r.

 

w sprawie: upoważnienia Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach
do ustalenia listy obrońców z urzędu na potrzeby postępowań w przedmiocie
odpowiedzialności zawodowej


Okręgowa Rada Lekarska w Katowicach na podstawie art. 25 pkt. 10 w zw. z art. 58 ust. 3-5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 219 poz. 1708), postanawia:

§1

Upoważnić Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach do ustalenia listy obrońców z urzędu, spośród członków Śląskiej Izby Lekarskiej, na potrzeby postępowań w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej prowadzonych przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej w Katowicach i Okręgowym Sądem Lekarskim w Katowicach.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

 

                Sekretarz                                                                                  Prezes            
Okręgowej Rady Lekarskiej                                                  Okręgowej Rady Lekarskiej

            Krystian Frey                                                                    Jacek Kozakiewicz
 

Podmiot udostępniający informację Okręgowa Rada Lekarska
Autor/Data powstania Jacek Kozakiewicz 2014-11-19
Wprowadził/Data wprowadzenia Tomasz Gawlik 2015-01-24
Ilość odsłon artykułu 4374